Puhdas siirtymä: yhteistyöllä kohti hiilineutraaliutta ja vahvaa kuntataloutta

Blogi
Jyrki Tammivuori
Jyrki Tammivuori
Carunan toimitusjohtaja
Hallitusohjelmassa tavoitellaan rakentaa Suomesta puhtaan energian ja sen päälle rakentuvan teollisuuden sekä palvelujen suurvalta. Puhdas energia tarkoittaa ensisijaisesti kaiken sähköistymistä, ja vaatii siksi pohjaksi vahvoja sekä älykkäitä sähkön jakeluverkkoja. Puhtaan energian investoinnit luovatkin lähivuosina työtä ja tulovirtoja kunnille ja kaupungeille.
Sinimäen sähköasema Espoossa

Miksi sitten kaikella on niin kiire vai onko? Puhdas siirtymä kiihtyy, koska teollisuuden, liikenteen sekä lämmityksen sähköistyminen lisääntyy. Puhdas energiantuotanto, erityisesti tuuli- ja aurinkovoima, kasvaa vauhdilla.

Sähköverkkoja täytyy vahvistaa, jotta puhdas energiantuotanto voidaan liittää ja käyttää sekä lämmitys että liikenne sähköistää. Tähän kaikkeen täytyy olla tilaa sähköverkoissa, mikä tarkoittaa sähköverkkojen kapasiteetin kasvattamista. Tämä puolestaan vaatii merkittäviä investointeja. Ja investointeja ei tehdä hetkessä, ei edes parissa vuodessa.

Koska sähköverkkojen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, tarvitaan toimenpiteitä hyvissä ajoin. Investoinnit edellyttävät kannustavaa ja mahdollistavaa lainsäädäntöä sekä sääntelyä. Päättäjien ja valvovan viranomaisen tehtävänä on varmistaa näiden asioiden toteutuminen.

Sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan Suomessa 10–15 vuoden aikana noin 50 %, ja tämä sisältää energiatehokkuuden kehityksen. Viimeisen 20 vuoden aikana kasvu on ollut vain noin 5 %. Arvioimme, että oman sähköverkkomme kehittäminen vaatii 10–15 vuoden aikana noin 2,5 miljardin euron investoinnit.

Jo nyt on tärkeää hahmottaa, millainen maailma meitä odottaa 2030-luvulla. Sähköverkon rakentaminen kestää suunnittelusta, luvituksesta ja rakentamisesta valmistumiseen noin 5–7 vuotta. Uskon, että hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa luvitusasiat järjestyvät.

Suomessa on eurooppalaisessa vertailussa edullista sähkönjakelua ja hyvää laatua. Tämä on yhteinen kilpailuvalttimme, kun investointipäätöksiä tehdään Suomeen ja Suomessa. Tällä varmistetaan yhteiskunnan sähköistyminen ja myös suomalaisen huoltovarmuuden parantuminen. Kunnille ja kaupungeille avautuu uusi ikkuna tulevaisuuteen, kun puhdas siirtymä tukee alueellista työllisyyttä ja tuo elinvoimaa kunnille.

Olen iloinen, että voin edistää Suomen siirtymistä kohti puhtaampaa energiantuotantoa yhdessä kuntapäättäjien kanssa. Yhteinen tavoitteemme on saavuttaa Suomen hiilineutraaliustavoitteet 2035 mennessä ja mahdollistaa hyvä elämä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kirjoitus on julkaistu Kuntamarkkinat-kumppaniblogina 31.8.2023.

Lue lisää