Pyhäkosken vesivoimalaitos siirrettiin Carunan verkkoon Muhoksella – Kivikauden asuinpaikat otettiin huomioon rakentamisessa

Artikkeli
Pyhäkosken vesivoimalaitoksen ovi.
Oulujoen kuohuista energiansa saava vesivoimalaitos Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella on rakennettu 1950-luvulla. Arvokkaan maisema-alueen ja arkeologisten kohteiden vuoksi sähköverkkojen sijainnit mietittiin tarkasti, kun vesivoimalaitos vaihtoi verkosta toiseen.  

Lähes viisi vuotta käynnissä olleessa projektissa Fortumin Pyhäkosken voimalaitos siirrettiin Fingridin sähköverkosta Carunan sähköverkkoon.  

Vesivoimalaitosta varten Caruna rakensi Muhoksen Leppiniemeen uuden sähköaseman, joka valmistui syksyllä 2022. Sähköasemalle tulevat Pällin aseman ja Montan aseman voimajohdot uusittiin kokonaan. Leppiniemen sähköaseman kautta Pyhäjoen kuohuista syntyvä energia jaellaan sekä paikallisille että muualle Suomeen.  

“Hankkeen ansiosta paikallisten sähköverkko on toimintavarmempi kuin aiemmin. Lisäksi potentiaalinen sähköpulatilanne helpottaa, sillä vesivoima on isossa roolissa sähkön säätövoimana”, sanoo Carunan projektipäällikkö Mikko Sivonen. 

Projekti alkoi viisi vuotta sitten ja saadaan päätökseen tänä vuonna, kun viimeinen osa, Pällin voimajohto, saneerataan.    

Arkeologi ja biologi tutkivat maaston ennen rakentamista  

Pyhäkoski on arvokas maisemakokonaisuus. Ennen rakentamista tehtiin arkeologiset inventoinnit, sillä Pyhäkosken läheisyydessä sijaitsee tunnettuja muinaisjäännöksiä, kuten Pyhäkosken ja Kieksin kivikautiset asuinpaikat.  

“Maastoa pitää kunnioittaa. Suunnittelussa lähdettiin siitä, että voimajohdot sijaitsevat jatkossakin samassa paikassa, eikä alueelle tehdä uusia johtoreittejä. Näin arvokas maisema pysyy jatkossakin samana. Montan johdon saneerauksen yhteydessä vaihdoimme Fingridin kanssa johtoreitit keskenämme päikseen, ja näin uusia johtokatuja ei syntynyt”, Sivonen sanoo.  

Lisäksi biologin tekemillä maastoselvityksillä varmistettiin, ettei rakennusalueella elä rauhoitettuja viitasammakoita tai uhanalaisia liito-oravia.  

Pyhäkosken vanha vesivoimalaitos on edelleen yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista.  

“Tämä oli Carunalle iso hanke uuden sähköaseman ja voimajohtojen muutostöiden takia. Teimme paljon yhteistyötä niin Fortumin, Fingridin, Muhoksen kaupungin kuin maanomistajienkin kanssa. Kaikki saatiin valmiiksi aikataulussa”, Sivonen kertoo. 

Urakoitsijana hankkeessa oli Eltel. 

Lue lisää