Rakennatko tai suunnitteletko rakentamista? Huomioithan myös sähköliittymän ja sähköverkon muutostyön toimitusajan

Uutinen
Sähköverkon rakentamista vaativien Carunan tilausten toimitusajat pitenevät keväästä 2024 alkaen. Toimithan hyvissä ajoin, kun tiedät tarvitsevasi sähköliittymän tai muita sähköverkon töitä.

Sähköverkon rakentamista vaativien sähköliittymien ja liittymämuutosten toimitusajat menevät tällä hetkellä pääsääntöisesti vuodelle 2025. Sähköliittymän, joka ei vaadi sähköverkon rakentamista voi vielä saada tänä vuonna.

Uusi sähköliittymä tai liittymän suurentaminen kannattaa tilata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos et ole vielä tehnyt tilausta, huomioi, että toimitamme sähköliittymät ja niiden suurentamisten tilausten saapumisjärjestyksessä kunkin liittymän verkonrakennustarpeet huomioiden. Toimitusaika määritellään tarkemmin liittymissopimuksessa. Jo allekirjoitetut sähköliittymät toimitamme liittymissopimuksessa sovitun mukaisesti.

Jos sähkön saannilla on kiire, tontin voi sähköistää esimerkiksi itse hankitulla aggregaatilla tai määräaikaiseen käyttöön tarkoitetulla sähköliittymällä.

Toimitusajat pitenevät myös asiakkaiden tilaamissa muissa sähköverkkoon liittyvissä töissä, joita ovat esimerkiksi maakaapeli- ja ilmajohtolinjojen siirtotyöt.

Uusi sähköliittymä, liittymän suurentaminen tai sähköverkon muutostyö tilataan Carunan verkkosivulta.

Toimitusajan piteneminen johtuu Energiaviraston suomalaisten sähkönjakelijoiden valvontamenetelmiin joulukuussa 2023 tekemistä muutoksista, joiden seurauksena Carunan kyky rahoittaa sähköverkkoinvestointeja heikkeni. Tämä on johtanut investointitahdin hidastumiseen, mikä näkyy esimerkiksi aiempaa pidempinä liittymien toimitusaikoina asiakkaille.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä vaihtoehtoisia keinoja minulla on tontin sähköistämiseksi?

Voit sähköistää tontin itse hankkimallasi aggregaatilla tai tilaamalla Carunalta määräaikaisen sähköliittymän. Huomaathan, että määräaikaisen sähköliittymän saaminen riippuu sähköverkon nykytilanteesta tontin läheisyydessä. Caruna tarkistaa liitettävyyden tapauskohtaisesti. Lue lisää määräaikaisesta liittymästä.

Mistä tiedän, tarvitseeko liittymääni varten rakentaa sähköverkkoa?

Noin 80 prosenttia Carunalle tulleista tilauksista vaatii sähköverkon rakentamista. Tarkistamme rakentamisen tarpeen tilauksen käsittelyvaiheessa. Toimitusaika vahvistuu liittymissopimuksessa.

Miksi sähköliittymäni toimitusaika on näin pitkä?

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen Energiaviraston päätöksen vuoksi Caruna joutuu sopeuttamaan rakentamistoimintaansa. Päätös vaikuttaa asiakastilauksiin siten, että verkonrakentamista vaativien sähköliittymien ja muiden asiakkaiden tilaamien verkostotöiden toimitusaika pitenee. Lähtökohtaisesti sähköliittymän toimitusajan lakisääteinen takaraja on 24 kuukautta liittymissopimuksen tekemisestä (Sähkömarkkinalaki 20 §).

Tarvitsen liittymän tai verkostotöiden toteutuksen nopealla aikataululla. Miten voin edistää tilaustani?

Toimitamme tilaukset saapumisjärjestyksessä kunkin tilauksen verkonrakennustarpeet huomioon ottaen. Emme edistä yksittäisiä tilauksia toisten ohi.

Mitä minun pitää huomioida maakaapeli- tai ilmajohtojen siirtämisessä?

Varmista ennen omien rakentamistöiden aloittamista, että tulevat rakennelmat eivät sijoitu liian lähelle sähkön jakeluverkkoa, ja että kaivutyö ei vaaranna sähköturvallisuutta. Jos rakennelmat tai kaivutyöt tulevat liian lähelle, voit aloittaa työt vasta kun Caruna on siirtänyt johtonsa. Lue lisää.

Lue lisää