Reilu kolmannes suomalaisista käyttää viallisia sähkölaitteita - vaarallista nollavikaa ei tunnisteta

Mediatiedote
Sähkönjakelija Carunan huhtikuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat varsin valveutuneita sähköturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kyselyn mukaan kaksi viidestä suomalaisesta kiinnittää säännöllisesti huomiota sähkölaitteiden yleiskuntoon, mutta reilu kolmannes suomalaisista käyttää tai on käyttänyt viallista sähkölaitetta.

Kyselyn mukaan kaksi viidestä suomalaisesta kiinnittää säännöllisesti huomiota sähkölaitteiden yleiskuntoon kotona tai työpaikalla. Naiset ovat miehiä hieman valveutuneempia sähkölaitteiden käyttäjiä, sillä naisista 43 prosenttia kertoo kiinnittävänsä sähkölaitteen kuntoon säännöllisesti huomiota, kun taas miehillä vastaava luku on 36 prosenttia.

Yli puolet (55 %) suomalaisista kertoo tarkastavansa sähkölaitteiden kunnon toisinaan. Vastaajista vain kuusi prosenttia myöntää, etteivät kiinnitä asiaan huomiota lainkaan. Reilu kolmannes (36 %) taas sanoo käyttävänsä nyt tai joskus käyttäneensä viallista sähkölaitetta, kuten imuria tai silitysrautaa, jonka johto on vioittunut.

”Jos jokin sähkölaite ei toimi tai se toimii huonosti, kannattaa se vaihtaa tai korjauttaa välittömästi. Laitteesta lähtevä käry, oudot äänet, pätkiminen tai laitteen sammuminen voivat kieliä ongelmasta. Tällaista laitetta ei tulisi käyttää, sillä se on turvallisuusriski”, Carunan HSEQ-päällikkö Arsi Näkki toteaa.

Nollavika ei ole suomalaisille tuttu

Nollaviasta kysyttäessä yli puolet (56 %) suomalaisista kertoo, ettei tiedä mitä nollavialla tarkoitetaan. Vain 15 prosentille vastaajista nollavika on entuudestaan tuttu.

”Nollaviaksi kutsutaan tilannetta, jossa sähköjärjestelmän nollajohdin katkeaa. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa jännitteen nousun 230 voltista 400 volttiin. Jännitteen nousu voi rikkoa kodin sähkölaitteita ja saattaa aiheuttaa jopa hengenvaarallisen sähköiskun”, Näkki sanoo.

Vastauksista kävi ilmi, että nollavikaa epäillessään joka viides (21 %) katkaisisi sähköt pääkytkimestä ja 17 prosenttia soittaisi suoraan sähköyhtiöön.

"Jos epäilet 0-vikaa, katkaise kiinteistön sähköt pääkytkimestä ja soita verkkoyhtiösi vikapalvelunumeroon", Näkki ohjeistaa.

Yleisesti sähköturvallisuuden osalta suomalaisilla on parhaiten hallussa sulakkeisiin sekä lamppujen vaihtoon liittyvät turvallisuusasiat. Lähes 90 prosenttia vastanneista tietää, että sulakkeen vaihdoin voi suorittaa itse eikä siihen tarvitse erikseen sähköasentajaa. Lisäksi miltei kolmannes (69 %) kertoo liittävänsä valaisimen katossa olevaan sokeripalaan itse ja 38 prosenttia ryhtyisi pistorasian peitekannen vaihtoon itsenäisesti.

Kysely toteutettiin Bilendi Oy:n M3 Research verkkopaneelissa huhtikuussa 2022. Kyselyyn vastasi tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3 prosenttiyksikköä suhteessa lähtöotokseen.

Lue lisää