Robotti helpottaa sähköverkon suunnittelua

Artikkeli
Trimble Network Optimizer on robottipohjainen optimointityökalu, joka helpottaa Carunan analyytikon työtä silloin, kun suunnitellaan uutta sähköverkkoa. Mutta millainen työkalu se on?

Optimizer on kehitetty pien- ja keskijänniteverkon suunnitteluun. Sen avulla analyytikko tekee kustannustehokkaasti luonnoksen turvalliseksi ja toimivaksi sähköverkoksi.

Työkalun on kehittänyt Trimble, mutta Carunalla on ollut rooli sovelluksen edelleenkehittämisessä ja testaamisessa. Näin työkalusta on saatu Carunan tarpeita vastaava ja käyttäjäystävällinen.

Optimizer nopeuttaa pienjänniteverkon suunnittelua

Käytännössä Optimizer muodostaa sähköverkon, jossa on huomioitu sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen liittyvät asiat sekä rakentamiskustannukset. Optimizer esimerkiksi luo kaapelireitit ja niihin liittyvät kaapeliojat mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se suosii teiden ja peltojen reuna-alueita sekä välttelee esimerkiksi kallio- ja vesistöalueita.

Optimizer on kehitetty auttamaan analyytikkoja myös investointiprosessissa. Se mahdollistaa tarkemmat arviot pienjänniteverkon rakentamismääristä ja investointikustannuksista.

“Ilman sovellusta näin tarkkojen kustannusarvioiden tekeminen olisi hitaampaa, koska pienjänniteverkon suunnittelu tapahtuisi alusta loppuun manuaalisesti”, Carunan verkostoanalyytikko Janne Sorsanen sanoo.

Lokakuusta 2020 lähtien Carunan verkostoanalyytikot ovat käyttäneet työkalua ahkerasti osana päivittäistä työtä esimerkiksi investointihankkeiden valmisteluun. Uusia käyttökohteita arvioidaan nykyisten käyttökokemusten perusteella.

Ihminen on edelleen suunnittelun tärkein osa

Muuttuuko verkon suunnittelu kokonaan robottipohjaiseksi?

Ei suinkaan! Optimizer on kehitetty helpottamaan analyytikoiden työtä, mutta päävastuu on edelleen sitä käyttävällä verkostoanalyytikolla.

“Sovelluksen ohjaamiseen ja tuloksen tulkitsemiseen tarvitaan edelleen ihmistä”, verkostoanalyytikko Joakim Kokkonen sanoo.

Esimerkiksi taajama- ja haja-asutusalueilla verkon rakentamistavat ovat erilaiset. Siksi käyttäjä asettaa Optimizerin lähtötiedot rakentamistapaa vastaavaksi. Jos lähtötiedot eivät ole kunnossa, voi lopputuloksena olla jotain muuta kuin haluttu verkkorakenne tai sovellus ei löydä ratkaisua lainkaan. Silloin tarvitaan ihmistä.

Analyytikon on arvioitava lisäksi se, mikä osa haja-asutusalueen verkosta on tullut elinkaarensa päähän.

“Käyttäjä päättää sen, mitä verkon osia saneerataan ja missä. Tällaista tietoa ei Optimizerilla vielä ole”, Kokkonen sanoo.

Vanhaan sähköverkkoon jäävä osa, jota pyritään uuden verkon rakentamisessa hyödyntämään, on erilainen eri alueilla. Toimintaympäristön dynaamisuus ja epätäydellisyys johtavat siihen, että robotin perään on katsottava.

“Tätä voisi verrata esimerkiksi robottibussiin, joka toimii ilman kuljettajaa. Se toimii moitteetta niin kauan, kun mitään yllättävää ei tapahdu. Esimerkiksi sankan lumipyryn ja muiden autojen muodostamassa sohjossa se ei erittäin todennäköisesti selviä ilman ihmistä”, Sorsanen sanoo.

Carunalla käytetään myös muita verkon suunnittelutyötä helpottavia ohjelmia. Esimerkiksi Trimble UTG (Utility to Go) mahdollistaa verkkotietojärjestelmän käyttämisen maastossa puhelimella tai tabletilla.

Lue lisää Optimizerista Trimblen nettisivuilta.

Trimble Network Optimizer on robottipohjainen optimointityökalu.
Trimble Network Optimizer on robottipohjainen optimointityökalu.

Lue lisää