Rymättylässä alkaa suurjännitteisen sähköverkon pylväiden pystytys - vaikutuksia alueella liikkumiseen sekä maalla että merellä

Mediatiedote
Tammikuussa riehunut Toini-myrsky osui Carunan verkkoalueista pahimmin Lounais-Suomeen. Myrskyn aikana Rymättylässä kaatui kolme suurjännitteisen sähköverkon pylvästä, ja pylväiden välissä kulkeneet johdot putosivat mereen, minkä seurauksena vesiväylä Kotkanaukon kohdalla suljettiin. Uudet pylväät rikkoutuneiden tilalle asennetaan lähiviikkoina ja korjaustöiden arvioidaan valmistuvan juhannukseen mennessä.

Pylväiden kaatumisen Kotkanaukon kohdalla aiheutti voimajohdoille kertynyt toispuoleinen lumikuorma, minkä vuoksi yksi pylväs katkesi ja aiheutti ketjurektion, jonka seurauksena muut kaksi pylvästä kaatuivat. Korjaus- ja raivaustyöt aloitettiin välittömästi, ja nyt kaatuneiden pylväiden tilalle sijoitetaan uudet pylväät omille paikoilleen maastoon. Näiden pylväiden asennustyöt alkavat viikolla 17 ja päättyvät viikolla 21.

Kyseessä on erittäin vaativa operaatio, jonka aikana alueella liikkumista rajoitetaan ja myös alueella sijaitsevien mökkien käyttöä rajoitetaan muutaman viikon ajan. Tervin-Särkän-Naantalin vesiväylä Kotkanaukon kohdalla suljetaan viikolla 19, jotta johtimien asennus voidaan suorittaa turvallisesti myös kohdassa, jossa voimajohdot kulkevat vesistön yli.

Voimajohdon vaurio ei aiheuttanut pitkiä keskeytyksiä asiakkaille, koska alueen keskijännitejohdot on pitkälti maakaapeloitu, joten Rymättylässä on jo vahva sähköverkko. Talvella sähköjakelun toimivuus varmistettiin alueelle tuotujen varavoimakoneiden avulla.

Lue lisää