Sähköä ilmassa monella rintamalla – sähkönkulutus kasvaa ja energiamurroksen vauhti kiihtyy

Blogi
Jyrki Tammivuori
Jyrki Tammivuori
Carunan toimitusjohtaja
Sähkö on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi aiheeksi tänä vuonna. Sähkön saatavuus ja hinta sekä energiamurroksen kiihtyvä vauhti huolettavat ja se, miten pysymme tässä kaikessa mukana – kunnat, kuntalaiset ja yritykset. Huolet ovat isoja, ja kaikkiin huoliin ei löydy heti vastauksia. Olemme tässä tilanteessa yhdessä, ja yhteistyön merkitys vain kasvaa.
Toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Sähkön kulutuksen ennakoidaan kasvavan Suomessa energiamurroksen myötä 50 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Energiaa tuotetaan tuulesta ja auringosta entistä enemmän tulevaisuudessa. 

Kunnille tämä tarkoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun uusiutuvaa energian tuotantoa rakennetaan eri puolille Suomea. Isot aurinkovoima- ja tuulivoimapuistot tuovat uudenlaisen yritystoiminnan lisäksi kunnille verotuloja. 

Energiamurros kiihdyttää uusituvan energian käyttöönottoa, mutta uusituvan energian heikko säädettävyys ja huonompi ennustettavuus aiheuttavat sähköjärjestelmän tasapainotukselle uudenlaisia vaatimuksia. Sähköntuotannon kasvaessa sähköverkot pitää mitoittaa suurimman hetkellisen tarpeen mukaan.

Toisaalta sähköinen liikenne, aurinkopaneelit ja uudenlaiset lämmitysratkaisut muokkaavat energiankulutusta. Yhteiskunnan eri sektoreiden sähköistyminen, sähköisen liikenteen kasvaminen ja elämämme vahvempi digitalisoituminen kasvattavat päivittäin tarvitsemaamme sähkön määrää.

Sähköverkon kehittäminen uusiutuvan energiantuotannon ja -kulutuksen pohjaksi on merkittävässä roolissa, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan vuoteen 2035 mennessä. Vihreä siirtymä, suomalainen huoltovarmuus ja energiaomavaraisuus sekä sähkön saannin turvaaminen asiakkaillemme yhä sähköistyvässä yhteiskunnassa vaativat suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. Tästä syystä eri energiajärjestelmiä (kaasu, lämpö, sähkö, liikenne) tulee suunnitella kokonaisuutena, ei erillisinä järjestelminä, ja luvituksen on oltava ennakoitavaa ja sujuvaa. Tämä ei kuitenkaan ennätä auttamaan tulevana talvena, mutta toivottavasti mahdollisimman pian. 

Sota Ukrainassa ja toimintaympäristössämme tapahtuneet muutokset mietityttävät ja huolestuttavat meitä kaikkia. Meillä kaikilla on oma, tärkeä roolimme energiamurroksessa kuluttajana ja sähkön saatavuuteen liittyvän tilanteen hoitamisessa muun muassa energiaa säästämällä. 

Jokaisen meistä on syytä huolehtia, että varautumistoimenpiteet ovat kunnossa joka tasolla, niin kodeissa, kunnissa kuin yrityksissäkin. Yhdessä ja hyvällä yhteistyöllä pystymme tähän. 

Lue lisää