Sähköinen tulevaisuus peruttu?

Blogi
Noora Neilimo-Kontio
Noora Neilimo-Kontio
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Haaveiletko sähköautosta tai muutosta uudelle asuinalueelle? Haluaisitko alkaa tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla tai käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa? Mikään näistä ei onnistu ilman nykyisen sähkönjakeluverkon kehittämistä entistä vahvemmaksi, varmemmaksi ja älykkäämmäksi.

Maailma on murroksessa, nimittäin energiamurroksessa. Ammattikielen termillä viitataan käynnissä olevaan välivaiheeseen, jossa ajamme alas fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siirrymme uusiutuviin energiamuotoihin. Samalla sähkönkäyttömme kasvaa jatkuvasti, kun sähköistämme yhteiskunnan eri sektoreita, siirrymme sähköiseen liikenteeseen ja elämämme digitalisoituu entisestään. 

Muutoksen seurauksena sähkönjakeluverkko joutuu paikoitellen kovan paineen alle. Tuuli- ja aurinkoenergian määrä kasvaa, eikä niiden tuotanto ole samalla tavalla tasaista kuin fossiilinen tuotanto on ollut. Sähkön käyttö on myös vaihtelevampaa sähköistymisen, lämmitysratkaisujen muutoksien sekä sähköautojen pikalatauksien aiheuttamien hetkellisten ja paikallisten tehopiikkien vuoksi.

Perinteiset tavat varmistaa sähköverkon tasapainoa, joustoa, kapasiteettia tai verkon mitoittamista eivät ole enää riittäviä. Lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt lisäävät jakeluverkon haavoittuvuutta sähköistyvässä yhteiskunnassa. Ilmastonmuutoksen nykyistä parempi hillitseminen ja sen vaikutuksiin sopeutuminen vaatii Suomen sähköistämistä ja säävarmaa sähkönjakelua, mutta jakeluverkkomme eivät ole siihen vielä valmiita. 

Kasvu kuormittaa verkkoa

Otetaan esimerkki: Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki, joka kasvaa niin väestömäärältään kuin asuinalueiltaan. Kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamisessa, kun Suomenojan hiilenpoltto loppuu ja lämmöntuotantoon haetaan korvaavia ratkaisuja. Espoo on myös edelläkävijä sähköisen raide- ja henkilöautoliikenteen sekä aurinkopaneelien käyttöönotossa.

Muutokset asettavat valtavia paineita myös kaupungin jakeluverkon kehittämiselle. Jos Espoossa ei kasvateta jakeluverkon kapasiteettia ja investoida riittävästi jouston mahdollistamiseksi, ei uusia asuinalueita voida liittää verkkoon, lämmitysratkaisumuutoksia viedä läpi tai sähköautojen pikalatauspisteitä rakentaa. Pahimmassa tapauksessa kapasiteetiltaan liian heikko tai joustamaton verkko pamahtaa pimeäksi pahimmalla mahdollisella hetkellä.

Älykäs ja joustava sähkönjakeluverkko sekä sen päälle rakennettavat sekä asiakkaille suunnattavat palvelut akkuineen, aggregointeineen ja energiayhteisöineen ovat ehdoton edellytys kaupungin kasvun ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Ilmastotavoitteet saavutetaan jakeluverkkoon investoimalla

Automaatiolle perustuvat älyverkot mahdollistavat sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamisen, energian varastoinnin ja laajamittaisen liikenteen ja teollisuuden sähköistämisen. Älyverkkojen matkalla olemme vasta alkumetreillä. Jos ilmastotoimia halutaan edistää ja kiihdyttää nykyisestään, on päättäjiemme huolehdittava verkkojen kehittämisestä mahdollistamalla tarvittavat investoinnit ja uusien ratkaisujen pilotoinnit.

Olemme laskeneet paljon sähköisen tulevaisuuden varaan. Nyt sille on annettava mahdollisuus toteutua.

Noora Neilimo-Kontio
Regulaatio- ja strategiajohtaja
Caruna

Lue lisää