Sähkökatkot vähenevät, sähköverkon kunnossapito tehostuu - Carunan sähköverkkoon asennettavat anturit hälyttävät lumesta ja jäästä

Mediatiedote
Tammikuussa raju lumimyrsky Toini moukaroi erityisesti länsirannikkoa. Myrskyn aikana Rymättylässä kaatui kolme suurjännitteisen sähköverkon pylvästä, ja pylväiden välissä kulkeneet johdot putosivat mereen. Onnettomuuden aiheutti suuri toispuoleinen lumikuorma voimajohdossa. Jatkossa tällaiset onnettomuudet on mahdollista estää ennakolta verkkoon asennettavilla lumikuorma-antureilla.

Carunassa on alkuvuoden aikana selvitetty Rymättylän onnettomuutta ja sen todennäköisyyttä toistua sekä korjaavia toimenpiteitä. Yhtiöllä on sähköverkkoa yhteensä liki 90 000 kilometriä eri puolilla Suomea. Jatkossa Caruna pystyy digitalisaatiota hyödyntämällä estämään vastaavat tilanteet, sillä johtimeen asennettavasta anturista saadaan tietoa aina kun sähköjohtimille kerääntyy lunta ja jäätä. Ylimääräinen kuorma voidaan poistaa esimerkiksi helikopterilla ennen kuin se ehtii aiheuttaa vahinkoa.

Rymättylän voimajohtoon asennetaan yhteensä 15 lumikuorma-anturia.

 "Sekä asiakkaidemme että verkon kanssa työtä tekevien turvallisuus on meille ykkösasia. Tämäntyyppiset uudet digitaaliset ratkaisut parantavat sähköverkon turvallisuutta ja edistävät sen kunnossapitoa, kun pystymme ennakoimaan mahdollisia vikapaikkoja ja nopeuttamaan vianrajausta vikojen ilmaantuessa. Antureista on merkittävä apu raskaiden lumikuormien sähköverkoille aiheuttamien vahinkojen torjumisessa", sanoo Carunan sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen.

Johtimeen asennettavasta anturista saadaan tietoa aina kun sähköjohtimille kerääntyy lunta ja jäätä.
Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa esittelee johtimeen asennettavaa anturia.

Rymättylässä erittäin vaativa korjaustyö, massiivisten pylväiden pystytys käynnissä

Voimajohdon vaurio ei juurikaan aiheuttanut sähkönjakelun keskeytyksiä asiakkaille, sillä alueen keskijännitejohdot on maakaapeloitu. Voimajohdon uusimistyöt ovat edenneet aikataulussa, ja niiden pitäisi valmistua juhannukseen mennessä.

Uusittava voimajohto sijaitsee paikoitellen hankalassa maastossa. Uudet pylväät ovat kooltaan massiivisia, suurimmat niistä 50 metrin korkuisia. Korjaustyö on vaatinut huolellista suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Rakennustöiden aikana noudatetaan erittäin tarkkoja turvatoimia. Carunan kumppaneista Destia Oy vastasi pylväiden suunnitellusta ja Enersense voimajohdon uusimisesta.

"Oman haasteensa työhön ovat tuoneet ympäröivä maasto sekä pylväspaikkojen saavutettavuus. Projektissa on kiinnitetty erityishuomiota työturvallisuuteen sekä ulkopuolisten turvallisuuteen. Kohteeseen liittyy muun muassa voimajohdon kanssa risteävä vesiliikenneväylä ja läheisyydessä sijaitseva golfkenttä, joiden osalta on toteutettu rajoitustoimenpiteitä ulkopuolisten turvallisuutta varmistamaan”, toteaa Enersensen voimajohtokunnossapidon yksikön päällikkö Jaakko Marttila.

Aurinkoinen sää suosi Rymättylän voimajohtopylväiden pystyttäjiä.
Voimajohtopylväitä pystytetään nostorilla Rymättylässä.

Lue lisää