Sähkön hinta huolestuttaa - suomalaiset ovat valmiita muuttamaan omia kulutustottumuksiaan energian säästämiseksi

Mediatiedote
Sähkönjakelija Caruna selvitti maaliskuussa suomalaisten tietoja, asenteita ja mielipiteitä sähkönkulutuksesta ja energiantuotannosta. Kansalaiskyselymme tulosten perusteella muun muassa energian kokonaishinta huolestuttaa, joten suomalaiset ovatkin valmiita muuttamaan omaa tapaansa kuluttaa sähköä. 

Käynnissä oleva energiamurros - siirtyminen fossiilista polttoaineista uusiutuvan energian käyttöön - ravistelee myös suomalaisten kulutustottumuksia. Kotitalouksillakin on suuri rooli siinä, että hiilijalanjälkemme pienisi ja Suomi voisi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pelkästään asumis- ja sähkönkäyttötottumuksia muuttamalla kotitaloudet voivat vähentää sähkönkulutustaan 10 prosentilla. 

Kansalaiset ovat valmiita siirtämään sähkönkulutustaan ruuhkahuippujen ulkopuolelle (44 % vastaajista). Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyykkiä pestään muulloin kuin klo 17 - 20 välillä, jolloin sähkönkulutus on suurimmillaan. Tai suora sähkölämmitys on tunnin pois päältä ja sähköauto lopettaa lataamisen hetkeksi. Nämä yksittäiset joustotoimenpiteet eivät juurikaan hankaloita elämää, mutta vaikuttavat merkittävästi sähkönkulutukseen, kun moni tekee saman toimenpiteen yhtä aikaa. 

”Nämä ovat hyviä esimerkkejä yksilötason joustosta, joka vaatii vain hieman vaivannäköä. Tulevaisuudessa, kun sähkönkulutus kasvaa edelleen, tarvitaan myös muunlaista joustoa ja tähän sähkönjakeluyhtiöt, kuten Caruna, etsivät parhaillaan ratkaisuja. Miten kaikki nyt rakenteilla oleva uusiutuva energia liitetään sähköverkkoon ja miten verkko saadaan toimimaan tehokkaasti kaikissa tilanteissa - niin ruuhkahuippujen aikana kuin vähäisemmän sähkönkäytön aikana?”, Carunan innovaatiopäällikkö Mika Suomi toteaa. 

Hinta huolestuttaa ja omavaraisuus kiinnostaa 

Kyselyymme vastanneista 82 prosenttia oli huolissaan sähkön kokonaishinnasta. Tätä selittänee sähkön korkea hinta talvella 2021 - 2022 sekä Ukrainan sodan tuoma huoli sähköntuotantomme omavaraisuudesta. Sähkön riittävyydestä oli huolissaan lähes kolmasosa vastaajista. 

Omavaraisuus kiinnostaa, joten aurinkoenergian hyödyntäminen joko kotona tai mökillä kiinnosti yli puolta (52 %) vastaajista. Ehkä hieman yllättävästikin kyselyn perusteella kiinnostuneimpia aurinkoenergian käytöstä oltiin Pohjois-Suomessa (60 %). Pientuottajien määrä kasvaa tasaisesti myös Carunan verkossa. Vuonna 2017 verkossamme oli reilut 2 300 pientuottajaa ja vuonna 2021 heitä oli jo yli 12 000. 

Kyselyyn vastanneet ovat itse etsineet ratkaisuja energian säästämiseen. Kotien lämmitystä on pienennetty (31 % vastaajista), lämmintä vettä on käytetty aiempaa vähemmän (28 %), lamppuja vaihdetaan ahkerasti LED-lampuiksi (57 %) ja monet (17 %) ovat hankkineet lämpöpumpun tasaamaan lämmityskuluja.  

Kysely toteutettiin Bilendi Oy:n M3 Research verkkopaneelissa maaliskuussa 2022. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on vastaajien iän, sukupuolen ja alueellisen sijainnin mukaan kansallisesti edustava. Tutkimus toteutettiin Carunan toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW yhdessä Carunan kanssa. 

Lue lisää