Sähkönjakelun hinta muuttuu Caruna Oy:ssä ja Caruna Espoo Oy:ssä 1.9.2024 alkaen

Uutinen
Energiavirasto valvoo sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelua neljän vuoden jaksoissa. Jos yhtiö on jakson lopussa ylijäämäinen, niin ylijäämä hyvitetään asiakkaille seuraavan jakson aikana. Tilanne on päinvastainen, jos yhtiö on alijäämäinen. Hinnat muuttuvat Carunan kahdessa verkkoyhtiössä 1.9.2024 alkaen. Molempien yhtiöiden hinnoissa on huomioitu arvonlisäveron nousu 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.

Caruna Oy on alijäämäinen, ja siksi kerrostaloasujalle hinta nousee keskimäärin 0,93 euroa, omakoti- tai rivitalossa asuvalle keskimäärin 2,06 euroa ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle keskimäärin 4,24 euroa kuukaudessa. 

Caruna Espoo Oy (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Joensuun keskusta) on ylijäämäinen, ja siksi kerrostaloasujalle hinta laskee keskimäärin 0,28 euroa, omakoti- tai rivitalossa asuvalle keskimäärin 0,46 euroa ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle keskimäärin 5,26 euroa kuukaudessa. 

”Olemme huomioineet nyt tehtävässä hinnanmuutoksessa kustannustason nousun jatkumisen ja sääntelyn muuttumisen vuosille 2024–2031, mikä heikentää sähköverkon ennakoivaa ja pitkäjänteistä kehitystyötä sekä hidastaa investointeja tulevina vuosina. Puhdas siirtymä lisää asiakkaiden sähkön kulutusta ja tehontarvetta, ja on tärkeää, että sääntelyssä huomioidaan puhtaan siirtymän edellyttämät investoinnit”, sanoo Carunan talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio.

Sähkönjakeluliiketoiminta on hyvin pitkäjänteistä, ja verkkoinvestointeja tehdään 50 vuoden elinkaariodotuksilla. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2024 ratkaisujen pitäisi palvella suomalaisia ja Suomea vielä 2060-luvullakin. Jakeluverkon rakentaminen kestää keskimäärin noin 3–7 vuotta. Tänään aloitetut projektit valmistuvat todennäköisesti vasta vuonna 2030. 

Jakeluverkkoja pitää kehittää etupainotteisesti, jotta ne eivät muodosta pullonkaulaa muille puhtaan siirtymän investoinneille. Sääntelyn kiristyminen vuoden alussa voi aiheuttaa sen, että sähkönjakeluverkot muodostavat pullonkaulan muille puhtaan siirtymän investoinneille.

”Carunan kokonaisinvestointitarve on suuri. Investointeja tarvitaan ikääntyvän verkon uudistamiseen, toimitusvarmuuden parantamiseen sekä kasvuun ja puhtaan siirtymän kapasiteettitarpeisiin. Carunan investointitarve vuosille 2024–2036 on yli 2 miljardia euroa”, jatkaa Neilimo-Kontio.

Huolehdimme valtion sähkö- ja arvonlisäveron laskutuksesta – verojen osuus laskusta on yli kolmasosa

Caruna Oy:ssä hinnat nousevat keskimäärin 3,4 prosenttia. Esimerkit asumismuodoista ja hinnankorotuksesta 1.9.2024 alkaen:

AsumismuotoVuosikulutus (kWh)Korotus (€/kk)Korotus (%) alv 25,5 %Korotus (%) ilman alv muutosta
Kerrostalo2 0000,933,42,2
Omakoti- tai rivitalo5 0002,063,42,1
Omakotitalo, sähkölämmitys18 0004,243,01,8

Caruna Espoo Oy:ssä hinnat laskevat 1–7 % riippuen sähkönkulutuksestasi. Esimerkit asumismuodoista ja alennuksesta 1.9.2024 alkaen:

AsumismuotoVuosikulutus (kWh)Alennus (€/kk)Alennus (%) alv 25,5 %Alennus (%) ilman alv- muutosta
Kerrostalo2 000-0,28-1,8-2,9
Omakoti- tai rivitalo5 000-0,46-1,5-2,7
Omakotitalo, sähkölämmitys18 000-5,26-5,8-6,9

Asiakkailla, joiden sähkönkulutus on esimerkiksi 1 000 kWh vapaa-ajan asunnossa, hinta nousee keskimäärin 0,86 euroa kuukaudessa perusmaksun nousun vuoksi.

Lähetämme asiakkaillemme 3.7.2024 alkaen asiakaskirjeet, joissa on lisätietoa hintojen muutoksesta. Uudet hinnastot julkaistaan verkkosivuillamme 3.7.2024.

Sähkönsiirron hinnastot

Lue lisää