Sähköratkaisuja täsmätarpeisiin: Datakeskus tarvitsee varman sähköliittymän

Artikkeli
Datakeskukset palvelevat digitalisoituvan maailman tiedonsiirtoa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Siksi ne asettavat sähkön toimitukselle poikkeuksellisen tiukkoja vaatimuksia. Suomi ja Caruna kiinnostavat hankekehittäjiä.

Globaali tietomäärä lisääntyy kiihtyvää vauhtia. Yhä useampia palveluita ja ratkaisuja jalkautetaan verkkoon palvelemaan käyttäjiä heidän sijainnistaan riippumatta.

Datakeskukset ovat tämän hermoverkon jakelukeskuksia. Suomen vakaa maaperä, lauha ilmasto ja toimiva infrastruktuuri kiinnostavat syystäkin datakeskusten hankekehittäjiä. Yksi houkuttava tekijä on myös säävarma ja älykäs sähköverkkomme sekä Euroopan tasolla edulliset sähköenergia- ja sähkön siirtohinnat.

"Kyselyitä on tullut paljon. Me haluamme ehdottomasti olla mukana mahdollistamassa tällaista tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamista. Datakeskusten verkkoon liittämisen kannalta meille ratkaistavaksi tulevat erityisesti keskuksen fyysisestä sijainnista ja sopivan verkkoyhteyden rakentamisesta syntyvät haasteet", kertoo avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko.

Myös tekeillä oleva energiaverouudistus on datakeskusten sijoittelun kannalta tärkeä kysymys. Muut Pohjoismaat saavat tällä hetkellä kilpailuetua edullisemmasta verotuksestaan.

"Kunhan mekin saamme saman tasoisen huojennuksen, pääsemme haastamaan samalta viivalta oikein tosissaan", Vuokko naurahtaa.

Suurten datakeskusten huippukäyttöaika on maksimaalinen

Verkkomme palvelee lukuisia it- ja telealan yritysten pienempiä konesaleja. Toistaiseksi suurin verkossamme oleva datakeskus on Hetzner Finlandin datakeskus Tuusulassa.

Tällaiset isot infrahankkeet liitetään 110 kilovoltin siirtoverkkoon. Tehoissa se tarkoittaa helposti kymmenistä jopa kahteen sataan megawattia. Sähköverkon toimitusvarmuus ja jatkuva kehittäminen ovatkin ensisijaisen tärkeitä.

"Nämä ovat valtavan suuria hankkeita. Vaatimukset ovat todella tiukat sähkön toimittamiselle, sillä pienetkin häiriöt sähkön saannissa voivat olla aika kriittisiä. Usein se tarkoittaa, että sähköliittymä rakennetaan niin sanotusti varmennettuna rengasyhteytenä. Jos yksi siirtolinja jostain syystä menisi poikki, sähköä saataisiin silti luotettavasti toista kautta", Lassi Vuokko kuvailee.

Suurten datakeskusten sähkön käytössä on erityispiirteitä, jotka liittyvät niiden liiketoiminnan luonteeseen. Tieto liikkuu jonnekin joka hetki. Vuorokausivaihtelua ei juurikaan ole, vaan koneet humisevat vuorokauden ympäri ja huippukäyttöaika on maksimaalinen. Tyypillisesti sähkönkulutus alkaa melko matalalla pohjakulutuksella, mutta kasvaa datakeskuksen käytön mukana.

"Ne lähtevät tosiaan aika matalasta pohjakulutuksesta, joka sitten kasvaa jollakin kulmakertoimella. Harvemmin lähdetään käyntiin kaikki vivut kaakossa. Kulutus kehittyy pitkän prosessin aikana. Kun konesalin siirtovolyymit kasvavat, se on tietysti meille verkkoyhtiönä oikein positiivinen asia."

Datakeskusten käyttämän energian hyötysuhdetta parantaa se, että konesalien hukkalämpö voidaan johtaa kaukolämpöverkkoon. Se korvaa osaltaan muun muassa hiilellä tuotettavaa kaukolämpöä, mikä tukee hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Hangossa ja Espoossa selvitellään uusien isojen hankkeiden mahdollisuuksia

Tuusulassa jo olemassa olleet suurjänniteyhteydet tekivät datakeskuksen liitännän verrattain yksinkertaiseksi. Edellytykset olivat valmiiksi hyvät, kun voimalinja kulki datakeskuksen tontin vierestä ohi. Tällä on merkitystä sille, millaiseksi datakeskuksen verkkoon liittämisen taloudelliset vaikutukset ja aikajana muodostuvat.

"Toteuttaminen voi olla hyvin helppoa tai jos datakeskusta kaavaillaan kauaksi sopivasta verkosta, esimerkiksi säteittäisen verkon alueelle, voi investointi kahden syötön kautta olla hyvinkin arvokas", Lassi Vuokko selittää.

Pääkaupunkiseudulla on siksi luontaista imua tässäkin asiassa. Alueen tiiviit verkko- ja tietoliikenneyhteydet puhuvat alueen puolesta.

"Kyllä pk-seudulla on ollut tällä alalla kovasti liikehdintää. Niin meidän verkkomme alueella Espoossa kuin naapuriverkkoyhtiöillä Helsingissä ja Vantaalla."

Hangon puolesta taas puhuvat sen erinomaiset merikaapeliyhteydet, joiden kautta koko maailma on nopeasti tavoitettavissa.

"Hangossa infra tiedon siirron kannalta on erityisen hyvä. Sekä siellä että Espoossa on vakavalla mielellä käyty keskusteluja hankekehittäjien kanssa siitä, että sikäli kun datakeskuksia sinne rakennetaan, miten niiden liittäminen sähköverkkoon käytännössä voitaisiin toteuttaa."

Lue lisää