Sähköratkaisuja täsmätarpeisiin: Valoviljely kasvihuoneissa käyttää reippaasti sähköä kasvun tarpeisiin

Artikkeli
Suomessa kasvukausi on luonnostaan lyhyt, mutta valottamalla kasvihuoneista saadaan kotimaista satoa ympäri vuoden. Kasvulle voimaa antavat valot ovat kasvihuoneen suurin sähkönkäyttäjä, ja vuosikulutus nousee helposti kymmeniin tuhansiin megawattitunteihin. Juntin kauppapuutarhan sähköt toimitetaan pian oman Carunan sähköaseman kautta.

Vihreiden arvojen nousu ja kotimaisia, puhtaita kasviksia painottavien ruokavalioiden voimakas kasvu ajavat kauppapuutarhoissa kehitystä kohti suurempia yksiköitä. Tuotantomäärien kasvaessa myös sähköä kuluu enemmän. Oma sähköasema voi tarjota ratkaisun, joka turvaa riittävän sähkönsaannin ja tarjoaa kasvunvaraa.

"Siinä kohdassa aletaan pohtia, miten sähkön jakelu kasvihuoneisiin kannattaa fiksuimmin toteuttaa, jotta se palvelee puutarhan tarpeita pitkälle tulevaisuuteen. Tavallisen 20 kV jakeluverkon johdot voivat jäädä auttamatta liian pieniksi", toteaa Carunan avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko.

Melko tarkkaan kaksi vuotta sitten tämä pohdinta tuli ajankohtaiseksi myös Puutarha Timo Juntti Oy:ssä, joka viljelee kasvihuoneissaan kurkkua Suomen lounaisrannikolla, Kaarinassa. Yrityksessä käynnistettiin sen 60-vuotisen historian mittavin investointi, jossa Caruna on mukana partnerina.

"Meillä on ympärivuorokautista valotettua pinta-alaa kaksi hehtaaria ja omat muuntajat, ja sen vuoksi myös oma käytönvalvoja. Hän ilmoitti tarvitsemastamme tehonnoususta Carunaan. Ratkaisuksi sieltä ensin ehdotettiin ja sitten alettiin suunnitella meille omaa sähköasemaa, joka onkin valmistumassa nyt heinäkuussa 2020. Rakennustöitä vielä tehdään", yrittäjä Tero Juntti kertoo.

Tällainen kumppanuus sähkönjakelijan ja asiakkaan välillä palvelee paitsi asiakkaan tarpeita myös koko verkon jatkuvaa kehittämistä.

Ilmakuva Puutarha Timo Juntti Oy:n kasvihuoneista.
Puutarha Timo Juntti Oy

Vähän kuluttavien led-lamppujen spektrin voisi säätää täsmällisesti kasvin tarpeisiin, mutta niiltä puuttuu lämpösäteily. Päivän sana onkin hybridivalaistus, jossa lämpöä säteilevien suurpainenatriumlamppujen vajaa spektri täydennetään ledeillä.

"Meillä valoviljely aloitettiin tuossa 1980-luvulla. Silloin sähkönkulutus nousi reippaasti ja siitä on sitten kasvettu aika tasaisesti. Vuosikulutus asettuu tuonne kymmeniin tuhansiin megawattitunteihin", Tero Juntti arvioi.

Kun oma sähköasema pian valmistuu, Juntin kauppapuutarhalla tulevaisuuden sähkötarpeet ovat hyvässä hoidossa myös mahdollista laajentumista ajatellen.

"Tällä sähköasemalla ja 10 megan muuntajalla katamme selkeästi seuraavien vuosien tarpeet. Sitten täytyy ehkä miettiä isompaa muuntajaa tai lisätä toinen muuntaja", Juntti toteaa.

Kurkut kasvavat led-lamppujen alla.

Kasvihuoneen sähkönkysyntä joustaa luontaisesti

Suurissa kauppapuutarhoissa viljellään ympäri vuoden. Sähkön kulutus painottuu kuitenkin pimeään aikaan. Se tekee kasvihuoneesta luontaisen sähköverkon käytön tasaajan ja hyvän parin esimerkiksi uusiutuvalle aurinko- tai tuulienergialle, jota syötetään sähköverkkoon olosuhteiden mukaan.

"Meillä sähköä käytetään eniten silloin, kun sitä muutoin käytetään vähemmän. Suomalaiset kasvihuoneet ovat myös tärkeä osa laajempaa pohjoismaista häiriöreserviä. Se tarkoittaa, että jos jossakin on sähköverkossa iso häiriö, meillä valaistuksen tehot putoavat muutamassa sekunnissa", Tero Juntti kertoo.

Juntin kasvihuoneita valaisevat suurpainenatriumlamput. Niiden kokonaishyötysuhde on hyvä, ja sitä parantaa entisestään se, että kasvit hyötyvät niiden lämpösäteilystä. Valaisimet ovatkin kasvihuoneen selvästi suurin sähkön kuluttaja. Lisäksi yleissähköä kuluttavat muun muassa moottorit, pakkauskoneet sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävät teollisuuslämpöpumput.

Oma yhteyshenkilö tuo infrahankkeissa lisäarvoa asiakkaalle

Juntin kauppapuutarhalla on oma yhteyshenkilö, jonka kanssa sähköaseman rakentamishanketta on viety eteenpäin. Se on Tero Juntin mukaan ollut erinomainen asia. Suurasiakkaan näkökulmasta tehokkainta on tehdä sähkönjakeluun ja -sopimuksiin liittyvät suunnitelmat pitkäjänteisesti ja tulevia kasvu- tai muutostarpeita kartoittaen ja ennakoiden.

"Hyvällä asenteella on tässä rakennushankkeessa tehty yhdessä töitä ja kun olemme tehneet siihen liittyen sopimuksia, yhteyshenkilö on käynyt tässä ja kahvikupin äärellä on katsottu paperit rauhassa yhdessä läpi. Siitä voi sanoa pelkkää positiivista", Juntti kehuu.

Kasvihuoneet ovatkin Carunalle tärkeä suurasiakassegmentti. Varsinais-Suomi on perinteisesti ollut vahvaa kauppapuutarha-aluetta. Oma erityinen alueensa on myös Närpiön alue Etelä-Pohjanmaalla, missä Carunan verkko palvelee useita kymmeniä erikokoisia kasvihuoneita. Lassi Vuokko kiittelee yrittäjien aktiivisuutta liittymäasioissa.

"Tuorein sopimuksemme on maaliskuulta ja viimeisen vuoden aikana on tehty kolmesta kasvihuoneesta liittymissopimus 110 kilovoltin verkkoon. Kysyntä on siis ollut varsin hyvä", Vuokko toteaa tyytyväisenä.

 

Kuvat: Puutarha Timo Juntti Oy

Lue lisää