Sähköverkon kehittäminen on puhtaan siirtymän edellytys

Blogi
Vesa Hälvä, aluejohtaja
Vesa Hälvä
Aluejohtaja
Sähkönkäyttö kasvaa Suomessa nopeasti johtuen asiakkaiden kasvavista tarpeista sekä teollisuuden ja palveluntuotannon sähköistymisestä. Samalla sähkön tuotantorakenne muuttuu järjestelmän siirtyessä puhtaisiin energian tuotantomuotoihin. Muutos tarkoittaa valtavaa sähkönkäytön kasvua: sähkönkäyttö kasvaa verkkoalueellamme kymmenessä vuodessa yli 50 %, mikä edellyttää huomattavia investointeja sähköverkkoon.

Sähkön toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta houkuttelevat investointeja Suomeen. Menestystekijöiden taustalla on ollut vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö. Energiaviraston 1.1.2024 voimaan tulleet jakeluverkkojen valvontamenetelmät muuttavat tätä tasapainoa heikentämällä investointikykyämme. Valvontamenetelmät uhkaavat ennakoivaa ja suunnitelmallista verkon kehittämistä ja lykkäävät kasvua mahdollistavia investointeja. Samalla siirretään merkittävä määrä kotimaista työllisyyttä pois tältä vuosikymmeneltä sekä mahdollisesti menetetään kokonaan yhteiskunnallisesti merkittävien elinvoima- ja teollisuushankkeiden toteutuminen Suomeen.

Carunan kokonaisinvestointitarve on suuri. Investointeja tarvitaan ikääntyvän verkon uudistamiseen, toimitusvarmuuden parantamiseen sekä kasvuun ja puhtaan siirtymän kapasiteettitarpeisiin. Investointitarve vuosille 2024–2036 on noin 1,8 miljardia euroa. Tätä ei ole mahdollista toteuttaa ilman valvontamenetelmien muutosta.

Carunan investointitarve seuraavana neljänä vuotena on noin 439 miljoonaa euroa. Uusien valvontamenetelmien rajoittama investointikyky on kuitenkin vain 263 miljoonaa. Edes merkittävästi laskeneiden investointien toteuttaminen edellyttää, että tarvittava rahoitus on saatavilla ja investoinnit ovat kannattavia (kuva 1).

Caruna Oy investointikyky ja -tarve
Kuva 1: Caruna Oy:n investointitarve ja -kyky 2024–2027.

Uusien valvontamenetelmien rajoittama investointitaso tarkoittaa siirtymistä verkon tulevaisuuden tarpeita ennakoivasta kehittämisestä reaktiiviseen toimintaan, jossa investointeja käynnistetään vasta tarpeen konkretisoituessa. Muutos johtaa väistämättä puhtaan siirtymän hidastumiseen. Verkon reaktiivisessa kehittämisessä sähkönjakelun toimintavarmuus heikkenee, koska verkon varmaan käyttöön tarvittavaa varakapasiteettia joudutaan uhraamaan uusien asiakkaiden liitettävyydelle. Investointeja joudutaan myös priorisoimaan hyvin tiukasti kasvun ja saneerauksen välillä, mikä johtaa sähköverkon korjausvelan kasvuun (kuva 2). 

Caruna Oy:n ikääntyvän verkon korjausvelan kehittyminen
Kuva 2: Caruna Oy:n ikääntyvän verkon korjausvelan kehittyminen valvontamenetelmien rajoittamilla investoinneilla.

Suunnitelman pitkän aikavälin investointien toteuttaminen edellyttää valvontamenetelmien muutosta. Puhtaan siirtymän, ikääntyvän verkon ylläpidon ja toimitusvarmuuden parantamisen tarvitsemien investointien rahoittamisedellytykset ja investointien kannattavuus on turvattava valvontamenetelmiä muuttamalla.

Caruna Oy:n tiivistetyssä sähköverkon kehittämissuunnitelmassa kuvaamme näkemyksemme sähkönkäytön muutoksista ja niiden taustalla olevista kehityskuluista. Kerromme kustannustehokkaista tavoistamme kehittää sähköverkkoamme ja millaisia toimia olemme kuluneina vuosina toteuttaneet. Laaja versio on saatavilla Carunan verkkosivulla.

Sähköverkon kehittämissuunnitelmat

Lue lisää