Sähköverkon rakentamisessa otetaan huomioon luonnonsuojelualueet, liito-oravat ja hevostallit

Artikkeli
Sähköverkon rakentamisessa otetaan huomioon luonnonsuojelualueet, liito-oravat ja hevostallit
Sähkönjakeluverkot edistävät siirtymää puhtaaseen energiajärjestelmään ja mahdollistavat Suomen hiilineutraaliustavoitteet. Carunan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon sähköverkon suunnittelusta asti. 

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on osa sähköverkkoyhtiöiden toimintaa.  

“Sähköverkon olemassaolo ei itsessään vahingoita ympäristöä. Suurimmat ympäristövaikutukset tulevat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Sähköverkon reittivalinnat suunnitellaan niin, että ne haittaavat ympäristöä mahdollisimman vähän”, kertoo Carunan vastuullisuuspäällikkö Piia Häkkinen. 

Carunan verkkokarttapohjilla ovat valmiina esimerkiksi luonnonsuojelualueet, joille ei rakenneta uutta verkkoa. Kun sähköverkkoa aletaan kunnostamaan, raivaus suoritetaan yhdessä metsänhoitajan kanssa. 

Rakentamista edeltää aina ympäristöselvitys. Lisäksi rakentamisessa otetaan huomioon ajankohta. Esimerkiksi Bengtskärin majakan sähköistämisessä työ aloitettiin vasta, kun saarella pesivien haahkojen pesimäaika oli ohi. 

Liito-oravista saatiin tieto Espoon kaupungilta 

Luonnon suojeleminen on tärkeää sekä Carunalle, kaupungille että asukkaille. Siksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävät ratkaisut tehdään usein yhdessä.  

Finnoon sähköaseman rakennusprojektissa Espoon kaupungilta tuli tieto liito-oravien asuinpaikasta, jolloin aseman rakennustyömaata laajennettiin toiseen suuntaan. Kyse on samoista liito-oravista, joille kaupunki rakensi myöhemmin hyppytolppia Länsiväylän moottoritien yli. 

“Joskus yksittäiset, herkät luontokohteet eivät löydy julkisista lähteistä, mutta viimeistään maanomistajan kanssa keskustellessa selviävät esimerkiksi suojeltujen puiden sijainti”, sanoo Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa. 

Sähköverkon koko elinkaaren vaikutukset otetaan huomioon niin, että ne ovat mahdollisimman lieviä tai jopa myönteisiä ilmastolle, ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä maanomistajille ja muille sidosryhmille.    

“Luonnon kunnioittaminen lähtee pienistä asioista, kuten siitä, että asennamme verkkoihin lintuheijastimia estämään muuttolintujen vahingoittumista tai otamme huomioon hevos- ja eläintilojen sijainnin, kun tarkastamme sähköverkkoa helikopterilla”, Palmumaa sanoo. 

Carunan koko toiminnan ympäristövaikutus on positiivinen, sillä toimiva sähköverkko mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisen uusiutuvalla sähköllä. Carunan tavoitteena on parantaa myönteistä ilmastovaikutustaan ja olla hiilineutraali sekä omien suorien että epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen osalta.  

Lue lisää