Sinimäen sähköasema Espoossa on esimerkki vastuullisesta rakentamisesta

Artikkeli
Sinimäen sähköasema Espoossa on esimerkki vastuullisesta rakentamisesta
Sähkönjakeluyhtiö Caruna rakentaa Espoon Sinimäkeen uutta sähköasemaa, jolla mahdollistetaan Espoon kasvava sähkönkulutus ja tuetaan hiilineutraalin Espoon strategiaa. Sinimäen sähköaseman verkkokomponenttien ja muiden rakennusmateriaalien vastuullisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tuotteiden elinkaaren lopussa metallit pystytään kierrättämään noin 90 prosenttisesti. 

Sinimäen uuden sähköaseman kautta kulkee suuri osa kaikesta Espoossa tarvittavasta sähköstä. Se takaa, että espoolaisille riittää puhdasta sähköä kaikkiin tarpeisiin vuorokauden ympäri. Sinimäen asema palvelee 15 000 espoolaista ja takaa välillisesti yli 140 000 asukkaan sähkönsaannin. Liikenteen sähköistyminen, kasvavat digitaaliset palvelut ja uusiutuvan energian tuotanto edellyttävät vahvaa sähköverkkoa.  

Carunan hiilijalanjäljestä lähes kolmannes koostuu verkkomateriaaleista – muuntajan metalleista suurin osa on kierrätysmateriaalia 

Suurimpia verkkokomponentteja Sinimäkihankkeessa ovat mm. 20 kilovoltin kojeisto, 110 kilovoltin kojeisto, päämuuntaja, reaktori ja kaapelit. Materiaalien toimittajat ovat sertifioituja mm. ympäristön, laadun ja työturvallisuuden osalta. Toimittajamme ovat huomioineet ja minimoineet tuotantonsa negatiiviset ympäristövaikutukset, ja kaikki kehittävät tuotteitaan ympäristöystävällisemmiksi. 

“Osasta verkkomateriaaleista saadaan jo tuotekohtainen hiilijalanjälkitieto. Yksi keino tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi on käyttää mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja: esimerkiksi muuntajan metalleista suurin osa koostuu kierrätysmateriaaleista. Tuotteen elinkaaren lopussa metallit pystytään kierrättämään vielä noin 90 prosenttisesti”, Carunan vastuullisuuspäällikkö Lotta Setälä sanoo.  

Osasta materiaaleista on tehty myös elinkaariarvioinnit, joissa on selvitetty tuotteen ympäristövaikutukset tuotannosta, logistiikasta, käytöstä ja elinkaaren päättymisestä.  

“Sinimäen verkkomateriaaleilla on korkea kotimaisuusaste, esimerkiksi reaktori ja kaapelit valmistetaan Suomessa. Näillä Suomen tuotantotehtailla panostetaan tuotteiden ja työntekijöiden turvallisuuteen. Lisäksi tehtailla käytetään 100 % uusiutuvaa energiaa”, Setälä sanoo.  

Sinimäen sähköaseman rakennustyöt alkoivat keväällä 2021, ja sähköasema otetaan käyttöön loppuvuodesta 2022. Projektin pääurakoitsijana toimii Destia Oy. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös kuuden kilometrin mittainen suurjännitteinen maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköasemien välille. 

Sinimäen sähköasema Espoossa on esimerkki vastuullisesta rakentamisesta

Lue lisää