Sinimäen uusi sähköasema valmistui - rakentamisessa panostettiin vastuullisuuteen

Mediatiedote
Sinimäen uusi sähköasema valmistui - rakentamisessa panostettiin vastuullisuuteen
Espoon Sinimäen uusi sähköasema mahdollistaa Espoon kasvavan sähkönkulutuksen. Rakennustöissä kiinnitettiin erityishuomio vastuullisuuteen. Sähköaseman verkkomateriaaleilla on korkea kotimaisuusaste: esimerkiksi reaktori ja 20kV kaapelit valmistetaan kokonaan Suomessa. 

Uuden sähköaseman kautta kulkee suuri osa kaikesta Espoossa tarvittavasta sähköstä.

Uusi sähköasema palvelee suoraan noin 15 000 ja välillisesti noin 140 000 asiakkaan sähkönjakelua, mukaan lukien alueen asukkaat ja monet alueella toimivat yritykset.

”Espoon Sinimäen uusi sähköasema on tärkeä askel eteenpäin, kun ratkaisemme sähköistymisen haastetta ja samaan aikaan pyrimme kaupunkina hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Sähköasema tarjoaa toimintavarmuutta ja luotettavuutta, kun sähkönkulutus asukasluvun nopeasti kasvaessa lisääntyy”, kertoo kestävän energian kehittämispäällikkö Elina Wanne Espoon kaupungilta.

Rakentamisen ympäristövaikutukset otettiin projektissa huomioon

Projektin alusta alkaen vastuullisuus on ollut tekemisen keskiössä. Suurimpia verkkokomponentteja Sinimäkihankkeessa ovat mm. 20 kilovoltin kojeisto, 110 kilovoltin kojeisto, päämuuntajat, reaktori ja kaapelit. Materiaalien toimittajat ovat sertifioituja mm. ympäristön, laadun ja työturvallisuuden osalta. Toimittajat ovat huomioineet ja minimoineet tuotantonsa negatiiviset ympäristövaikutukset, ja kaikki kehittävät tuotteitaan ympäristöystävällisemmiksi. 

Osasta verkkomateriaaleista saadaan jo tuotekohtainen hiilijalanjälkitieto. Yksi keino tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi on käyttää mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja: esimerkiksi muuntajan metalleista suurin osa koostuu kierrätysmateriaaleista. Tuotteen elinkaaren lopussa metallit pystytään kierrättämään vielä noin 90 prosenttisesti.

Osasta materiaaleista on tehty myös elinkaariarvioinnit, joissa on selvitetty tuotteen ympäristövaikutukset tuotannosta, logistiikasta, käytöstä ja elinkaaren päättymisestä.  

Sinimäen verkkomateriaaleilla on korkea kotimaisuusaste, esimerkiksi reaktori ja 20 kV kaapelit sekä osa 110 kV kaapeleista valmistetaan Suomessa. Näillä Suomen tuotantotehtailla panostetaan tuotteiden ja työntekijöiden turvallisuuteen. Lisäksi tehtailla käytetään 100 % uusiutuvaa energiaa.

Sinimäen sähköasema korvaa ikääntyneen Nuijalan sähköaseman. Sähköaseman rakennustöiden yhteydessä rakennettiin maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköaseman välille.

“Uusi sähköasema tukee hyvin hiilineutraalin Espoon strategiaa. Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen, kasvavat digitaaliset palvelut ja uusiutuva tuotanto edellyttävät vahvaa sähköverkkoa. Hienoa, että projekti saatiin onnistuneesti maaliin”, sanoo Carunan sähköverkkojohtaja Elina Lehtomäki.

Rakennusprojekti alkoi keväällä 2021. Projektin pääurakoitsijana toimi Destia Oy.

 

Lue lisää