Standard & Poor's laskee Carunan luottoluokitusta

Mediatiedote
Kansainvälinen luottoluokittaja Standard & Poor's (S&P) laskee sähkönjakeluyhtiö Carunan luottoluokitusta tasolta "BBB+ ja merkittävästi huonontuneet näkymät" tasolle "BBB ja vakaat näkymät". Syynä pudotukseen ovat sähkönjakeluyhtiöiden valvontamalliin poikkeuksellisesti kesken valvontajakson tehdyt muutokset. S&P:n mukaan muutokset laskevat Suomen sähkönjakelun valvontaviitekehyksen arviota tasolta "vahva" tasolle "vahva/riittävä" ja muuttaa siten yhtiön luottoluokitusta. Valvontamallin muutokset heikentävät toimialan taloudellista asemaa sekä tulevaisuudennäkymiä kansainvälisten sijoittajien silmissä.

S&P perustelee näkymien heikentymistä suurella pudotuksella sitoutuneen pääoman markkina-arvossa sekä valvontamallin mukaisessa kohtuullisessa tuotossa. S&P:n mukaan muutokset laskevat suomalaisen valvontaviitekehyksen arviota tasolta "vahva" tasolle "vahva/riittävä". Lisäksi luokittaja arvioi, että riski vastaaville yllättäville, negatiivisille muutoksille on kasvanut.

Suomen poliittinen toimintaympäristö ja sähkönjakelun sääntely on perinteisesti katsottu hyvin ennustettavaksi, mikä on varmistanut alhaisen riskin ja sitä kautta kustannustehokkaan rahoituksen sähköverkon kehittämiseen. Tämä on näkynyt muuta markkinaa ja muita maita alhaisempana riskilisänä sidotun pääoman rahoittamisen kustannuksessa.

”Sähkönjakelu on erittäin pääomavaltainen toimiala, ja Carunalla on lainaa 3,3 miljardia euroa eli noin 5 000 euroa jokaista noin 700 000 asiakasta kohden. Tämäntyyppiset yllättävät muutokset valvontamallissa vähentävät Suomeen tehtäviä investointeja, mikä heikentää toimialan mahdollisuuksia työllistää. Samalla muutokset vaikuttavat negatiivisesti tuleviin rahoituksen kustannuksiin ja sitä kautta verkkotoiminnan kustannuksiin”, Carunan varatoimitus- ja talousjohtaja Jyrki Tammivuori sanoo.

Lue lisää