Terveisiä valmistujaisista - Carunalaisten energiamarkkinaosaaminen vahvistui

Uutinen
Caruna Kipinä -valmennuksesta valmistuneita
Caruna on paras osaamiskeskittymä, mitä sähkönjakeluun tulee. Vuonna 2022 carunalaisten energiamarkkinaosaaminen vahvistui edelleen, kun 30 carunalaista osallistui Caruna Kipinä - valmennukseen. Viime viikolla juhlittiin valmistujaisia!

Vuonna 2022 Caruna ja Aalto PRO järjestivä carunalaisille valmennusohjelman, jossa syvennyttiin energiamarkkinaan, sen haasteisiin ja tulevaisuudennäkymiin. Valmennukseen valittiin 30 motivoitunutta carunalaista. Sitä edelsi peruskurssi, jonka kävivät kaikki carunalaiset. 

Pitkään alalla toiminut jakeluverkon projektipäälliköiden tiiminvetäjä Reetta Peltola sanoo, että valmennus vahvisti osaamista. 

"Saimme erinomaisen katsauksen energia-alan ja sähköverkkoliiketoiminnan ajankohtaisiin asioihin. Kaikutiimien avulla koulutuksen oppeja jaettiin myös laajemmalle Carunan organisaatioon. Verkostoituminen muiden carunalaisten kanssa ja sitä kautta yhteistyön vahvistaminen oli myös valmennuksen parasta antia.” 

Osallistujat kehuvat sekä koulutuksen sisältöä että sitä, että opiskelijat tulivat monenlaisista taustoista, jolloin keskusteluihin saatiin erilaisia näkökulmia. Valmennukseen osallistuvien joukossa oli myös niitä, jotka eivät olleet aiemmin opiskelleet energia-alaa.  

“Valmennuksessa tuli esille se, miten paljon maailmalla on vielä tekemistä energia-asioihin liittyen, ja että Suomi voisi joltain osin olla näissä asioissa jopa suunnannäyttäjä”, sanoo Carunan datatieteilijä Pekka Wartiainen. 

Koko talon osaaminen kasvoi kaikutiimeissä 

Valmennuksessa käytettiin kaiku-menetelmää: jokainen koulutukseen osallistuva carunalainen keskusteli ns. kaikutiimissä valmennuksen teemoista kolmen sellaisen kollegan kanssa, jotka eivät osallistuneet valmennukseen. Näin valmennuksen opit ja ideat eivät rajoittuneet vain osallistujiin, vaan niitä saatiin vietyä organisaatiossa eteenpäin. 

“Kaikutiimi oli erinomainen tapa osallistaa Carunan henkilöstöä. Kaikutiimille vietävä viesti kurssilta oli osattava kiteyttää ytimekkäästi, mikä ohjasi miettimään, mikä on kurssilla kaikkein olennaisinta oman työn ja organisaation kannalta. Kurssin aiheet kaikutiimitapaamisissa herättivät paljon intoa ja laadukasta keskustelua”, sanoo innovaatiopäällikkö Verneri Kohonen.   

Ajatus oman valmennusohjelman starttaamisesta nousi carunalaisten omista toiveista: kehityskeskusteluissa tuli esille, että Carunan asiantuntijoilla oli tarvetta ja halua vahvistaa toimialaosaamista.  

Valmennusohjelman tavoitteena oli lisäksi vauhdittaa Carunan asiakaslähtöistä kasvustrategiaa, vahvistaa avainhenkilöiden energia-alan asiantuntijuutta sekä lisätä ymmärrystä energia-alan keskeisistä teemoista ja muutoksista. 

Lue lisää