TLT Group Oy vastaa seuraavien viiden vuoden ajan sähkönjakelija Carunan Keski-Uudenmaan ja Hämeen taajama-alueiden sähkönjakeluverkon kehittämisestä

Mediatiedote
Lähikaapelihankkeen nimellä toteutettavassa hankkeessa kehitetään sähkönjakeluverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita Keski-Uudellamaalla ja Hämeessä. Ennusteiden mukaan sähkön käyttö lisääntyy nykyisestään, energiamurros kiihtyy ja asiakkaat tarvitsevat vaikkapa sähköautojen latauspisteitä. Samalla taajamien vanhat pienjänniteilmajohtoverkot puretaan ja korvataan uusilla maakaapeliverkoilla.

”Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi sähköverkkojen kehittäminen on edellytys sähkönkäytön lisääntymisen, kuten sähköautojen määrän kasvun ja lämmityksen sähköistymisen mahdollistamiseksi. Nyt tehtävät sähköverkon kehitystoimenpiteet tulevat palvelemaan asiakkaiden sähkönkäytön tarpeita pitkälle tulevaisuuteen”, Carunan aluejohtaja Jukka Ihamäki toteaa.

Töitä tehdään useiden kaupunkien ja kuntien alueella. Teleoperaattoreiden kanssa haetaan yhteisrakentamiskohteita valokuituyhteyksien laajentamiseen, ja samalla kartoitetaan mahdollisuudet rakentaa yhdessä myös alueen katuvaloverkostoa. Uutta maakaapelireittiä rakennetaan yhteensä noin 250 kilometriä, pääosin taajama-alueilla. Vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan noin 280 kilometriä ja purettu materiaali kierrätetään tehokkaasti jatkojalostukseen.

”Lähikaapelihanke on meille erittäin merkittävä asia, monestakin syystä. Haluamme olla etulinjassa, kun tulevaisuuden sähkönjakeluverkkoa suunnitellaan ja rakennetaan. Uskomme, että voimme tuottaa selvää lisäarvoa asiakkaillemme ja verkon loppukäyttäjille. Samalla hankkeen työllistämisvaikutukset yrityksemme henkilökunnalle ja kumppaniverkostolle ovat huomattavat. Lähdemme nöyrästi edistämään sähkönjakeluverkkojen kehitystyötä ja yhteisrakentamisen mahdollisuuksia kaikille osapuolille”, toteaa TLT-Connection Oy:n toimitusjohtaja Keijo Nordström.

Lue lisää