Tunnustusta turvallisuustyölle - aktiivisella yhteistyöllä menestykseen

Mediatiedote
Sähkönjakelija Carunan turvallisuuspalkinnot ojennettiin 19.1.2023 Efficient Network Partner Oy:lle, N3M Power Oy Ab:lle ja Destia Oy:lle. Palkinnonjaon perusteissa painotettiin tänäkin vuonna aktiivista yhteistyötä turvallisuuden eteen sekä yhtiöiden omaksumia turvallisuuskäytäntöjä.

Carunalla on eri puolilla Suomea satoja työmaita, joilla työskentelee suuri määrä urakoitsijoita. Työmailla ensisijainen tavoite on, että kaikki tapaturmat estetään ennakolta.

"Suunnitelmallisuus, ennakointi, havainnointi ja epäkohtiin puuttuminen ovat avain turvalliseen työmaahan. Näin meillä on mahdollista saavuttaa tavoitteemme Nolla tapaturmaa”, Carunan HSEQ-päällikkö Arsi Näkki tiivistää.

Caruna palkitsee vuosittain kumppaneitaan, jotka ovat ansioituneet turvallisuustyössä

Turvallisuuspalkinnon saajat ovat esimerkiksi vahvistaneet omalla toiminnallaan yrityksensä turvallisuuskulttuuria tai rakentaneet uusia käytäntöjä, joilla turvallisuus pidetään luontevasti esillä jokapäiväisessä työssä. Palkintojen voittajat valitaan carunalaisten äänten perusteella.

Vuoden 2022 osalta palkintoja jaettiin kolmessa kategoriassa:

•    Turvallisimmat työmaat
•    Paras turvallisuushavainnoija
•    Turvallisesti ja laadukkaasti hoidettu hanke

Turvallisimmat työmaat -kategorian voittaja oli Efficient Network Partner Oy

Perusteluissa todetaan, että viimeisen kahden vuoden aikana yrityksen Carunalle toteuttamilla työmailla ei ole sattunut yhtään tapaturmaa. ENP:llä on kehitetty turvallisuusjohtamisen malleja merkittävästi ja epäkohtiin on puututtu nopeasti. Johdonmukainen turvallisuuskulttuurin kehittäminen näkyy helppona yhteistyönä turvallisuusasioissa.

Paras turvallisuushavainnoija -kategorian voitti N3M Power Oy Ab

Viime vuoden aikana N3M Powerin työntekijät tekivät työtunteihin suhteutettuna kaikkein eniten turvallisuushavaintoja. Turvallisuushavainnot ovat edellytys ennakoivalle turvallisuustoiminnalle. N3M Power Oy Ab:n menestys ei ole yllätys, koska he saivat palkinnon myös viime vuonna. Carunalaiset nostavat N3M Powerin aina esiin hyvänä esimerkkinä, kun puhutaan hyvästä asenteesta turvallisuuteen. 

Turvallisesti ja laadukkaasti hoidettu hanke -kategorian voitti Destia Oy Sinimäen sähköasema-hankkeesta

Perusteluissa kerrotaan, että urakka sujui kokonaisuudessaan loistavasti. Destia hoiti Carunalle ja Espoolle erittäin kriittisen projektin erinomaista turvallisuutta noudattaen, aikataulussa, vaatimusten mukaisesti ja laadukkaasti. Hyvin suunniteltu ja ennakointia korostava hanke, jossa havaittuihin puutteisiin reagoitiin nopeasti.

Carunan turvallisuuspalkinto jaettiin jo kahdeksatta kertaa

Turvallisuuspalkinto jaetaan vuosittain Carunan urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille työmaiden turvallisuuden edistämiseksi. Vuosittain jaettavassa Turvallisuuspalkinnossa palkintosummat ovat 3 000 € per palkinto. Palkintosumma on tarkoitettu käytettäväksi työturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Carunan turvallisuuspalkintojen 2023 voittajat.
Carunan turvallisuuspalkintojen 2023 voittajat Destia Oy, N3M Power Oy ja Efficient Network Partner. Kuvassa Ari Eskola Destialta, Marko Elorinne Efficient Network Partnerilta sekä Magnus Nordlund ja Mikael Nylund N3M Powerilta.

Lue lisää