Tuulinen talvi valjastetaan energiaksi, kun Rasakankaalle valmistuu kahdeksan turbiinin tuulivoimapuisto

Artikkeli
Tuulinen talvi valjastetaan energiaksi, kun Rasakankaalle valmistuu kahdeksan turbiinin tuulivoimapuisto
Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa viimeistellään Ilmattaren rakentamaa ja omistamaa Rasakankaan tuulivoimapuistoa, jonka tuotannolla voidaan kattaa noin 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuinen sähkönkulutus. 

Tuulivoimapuiston reilun vuoden kestäneet rakennustyöt valmistuivat maaliskuussa 2022, ja parhaillaan puistossa tehdään käyttöönottoa edellytettäviä verkkotestauksia.  

”Rasakankaalle on rakennettu kahdeksan 6,0 megawattista voimalaa, ja tuulivoimapuiston nimellisteho on 48 megawattia. Sillä voidaan kattaa noin 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuinen sähkönkulutus”, sanoo Ilmattaren rakennuttamispäällikkö Harri Rauma

Rasakankaan tuuliturbiinit ovat viimeisintä teknologiaa: Ilmatar on ensimmäinen yhtiö Suomessa, joka on asentanut tuulivoimalaan 6,0 megawatin turbiinit. Suurempi megawattikoko parantaa myös koko puiston tehokkuutta. 

”Muutama vuosi sitten tehot olivat pienempiä, mutta uudet turbiinit tuottavat näihin verrattuna huomattavasti tehokkaammin”, Rauma kertoo. 

Viime vuosina tuulivoimaloiden yksikkötehot ovatkin kasvaneet ja tuotantoteho lisääntynyt merkittävästi. Suuri sähkömäärä on johtanut siihen, että usein voimaloiden ainoa realistinen liityntäpiste on kantaverkossa. Kuitenkin useita tuulivoimapuistoja on liitetty myös jakeluverkkoyhtiöiden suurjännitteiseen verkkoon. 

”Jako sen suhteen, että liitetäänkö tuulivoima kantaverkkoon vai jakeluverkkoon, ei ole aina ihan suoraviivaista”, kommentoi Carunan avainasiakaspäällikkö Lassi Vuokko.

”Rasakankaan tuottama 48 megawattia tulee kokonaisuudessa Carunan suurjännitteiseen verkkokaapeliin ja siitä syksyllä 2020 rakennetulle Jurvan sähköasemalle.” 

Jotta tuulivoimaa saadaan lisättyä, tarvitsee jakeluverkko lisää kapasiteettia 

Carunan jakeluverkossa tuulivoimaa siirtyy tällä hetkellä vajaa 500 megawattia, ja tulevina vuosina määrän on arvioitu kasvavan 300 megawatilla.  

”Tuulivoiman suhteen hankeaihioita on ollut niin pitkään vireillä, että potentiaaliset alueet alkavat olla Carunan verkon osalta läpikäyty. Toisaalta tuulivoimaa voitaisiin vielä lisätä eritoten Koillismaan alueella, mutta alueen pitkät etäisyydet edellyttäisivät, että alueelle saataisiin myös uutta kantaverkkoa”, Vuokko kertoo. 

Ilmattarella on tuulivoimapuistoja ympäri Suomea, ja uusia suunnitellaan jatkuvasti.

Hankekehitysputkessamme on tällä hetkellä 2 200 megawattia, ja rakenteilla olevien turbiinien lukumäärä on 73. Suurin rakentamamme puisto on Pyhännän ja Kajaanin rajalla sijaitseva Piiparinmäen tuulivoimapuisto, jossa 41 tuulivoimalaa tuottaa sähköä jopa 211 megawatin nimellisteholla. Sen sijaan pienimmässä, omaan taseeseemme rakennetussa Humppila-Urjalan puistossa turbiineja on vain kuusi, ja puiston nimellisteho 25,8 megawattia”, kertoo Rauma. 

 
Tuulivoimalla saadaan paitsi uusiutuvaa energiaa myös paikallista hyvinvointia 

Tuulivoima vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, se on edullista ja se tuo kunnille työpaikkoja ja kiinteistöverotuloja. Vaikka Ilmatar kehittää ja rakentaa tuulivoimapuistoja, ei yksikään hanke synny tyhjiössä. Apuna käytetään kumppaneita ja suositaan suomalaisia yrityksiä mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi Rasakankaalla Ilmatar on käyttänyt paikallisia maansiirtourakoitsijoita. Lisäksi rakentamisessa tarvittu kiviaines tilattiin paikallisilta urakoitsijoilta. 

”Pääurakoitsijana oli pihtiputaalainen yritys, ja töiden aikana työllistettiin välillisesti erilaisia majoitus-, siivous- ja tienhuoltopalveluja”, sanoo Rauma. 

Ilmattaren kokemukset Carunasta kumppanina ovat hyvät.  

”Yhteistyö on ollut oikein jouhevaa. Olemme samaan aikaan tehneet yhteistyötä myös Ilmattaren Someron tuulivoimapuiston yhteydessä, jossa liittyminen tehdään Palman sähköasemaan. Caruna on tuttu ja turvallinen kumppani, jonka kanssa yhteistyö on ollut joustavaa”, Rauma kertoo. 

Tuulinen talvi valjastetaan energiaksi, kun Rasakankaalle valmistuu kahdeksan turbiinin tuulivoimapuisto

Lue lisää