Uratarinat: Kalle päätyi muodin parista palvelumuotoilijaksi sähköalalle. Mikä yllättävässä toimialavaihdoksessa houkutteli?

Artikkeli
Palvelumuotoilija työskentelee paremman asiakaskokemuksen eteen Carunan omassa kehitystiimissä.

Päädyin sähkönjakelualalle palvelumuotoilijaksi vähän erikoista polkua, sillä alkujaan olin jo yläasteella kiinnostunut muodista ja markkinointialasta. Ajattelin silloin, että olisi hienoa jonain päivänä työskennellä näiden asioiden parissa. Myös tuotesuunnittelu kiehtovalla vaatealalla veti minua puoleensa ja polkuni vei minut pian vaatealan yritykseen töihin.

Ammattikorkean jälkeen olin myös päättänyt suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja päädyin koulutuksen kautta palvelumuotoilijaksi. Osallistuin vaateyrityksessä markkinoinnin, palveluiden ja tuotteiden suunnitteluun. Koin, että jo nyt kaikki, mistä olin ikinä uskaltanut ammatillisesti haaveilla, oli toteutunut.

Toteutuneiden unelmien tilalle tuli kuitenkin uusia, isompia

Suunnittelin markkinointikampanjoita ja niihin liittyviä vaatemallistoja, osallistuin siisteihin projekteihin ja elin ammatillista unelmaani. Kuitenkin huomasin pian haluavani kehittää entistä isommin, päästä vaikuttamaan entistä enemmän asiakaskokemukseen ja nähdä erilaisia, vaihtelevia projekteja. Isoksi uudeksi haaveekseni työssäni muodostui palvelumuotoilun huippuammattilaisuus. Päädyin konsultiksi ja sain asiakkaakseni pian Carunan, jossa tehtävänäni oli palvelumuotoilu ja muotoiluprojektien johtaminen kehitystiimissä.

Erittäin nopeasti huomasin tämän porukan erityisen hyvän tunnelman. Tunnistin koko organisaatiosta löytyvän aidon halun kehittää asioita paremmaksi ja mennä eteenpäin. Sähkönsiirron hinnankorotuksista oli tullut mainehaittaa, mutta itse en kokenut sen vaikuttavan millään tavalla mielikuvaani Carunasta työpaikkana. Oikeastaan asia oli juuri päinvastoin: tunsin innostusta sen tarjoamaa haastetta kohtaan. Työ asiakaskokemuksen parantamisen parissa sai sen kautta ihan uudenlaisen, innostavan merkityksen. Päätin siirtyä tilaisuuden tullen konsultin roolista Carunan omaan kehitystiimiin.

Asiakaskeskeisyys ja palo kehittämistä kohtaan tuntuivat Carunassa omalta

Kun siirryin töihin Carunalle, huomasin, että minuun luotettiin välittömästi. Pääsin heti mukaan kehitystehtäviin täysimittaisesti. Asenne oli täällä sellainen, että ”nyt vain teet, me luotamme sinuun”.

Huomasin, että asiakaskeskeisyys ja halu kehittää on jalkautunut kehitystiimin lisäksi koko organisaatioon. Muun muassa työskentelen parhaillaan asiakaskeskeisimmän koskaan tapaamani ratkaisuarkkitehdin kanssa, ja tiimiini kuuluu myös erittäin asiakaskeskeisesti ajatteleva tuoteomistaja. Täällä kaikki haluavat aidosti kehittää palveluita ja asiakaskokemusta entistä paremmiksi. Uskonkin, että juuri asiakaskokemuksen kautta Caruna pääsee loistamaan, kun ydintekemisemme halutaan hioa huippuunsa.

Sähkötoimiala pitää sisällään houkuttelevia haasteita kehittämisen ammattilaiselle

1,5 vuoden jälkeen pidän tätä edelleen äärimmäisen mielenkiintoisena ammatillisena haasteena. Paremman asiakaskokemuksen muotoilu Carunalle on minulle myös henkilökohtaisen kehittymisen paikka. Pääsen työssäni todella vaikuttamaan muutokseen, ja työni jälki näkyy konkreettisesti nopealla syklillä.

Esimerkkinä mielenkiintoisesta projektista voisin mainita uuden palvelun kehittämisen sähköliittymän tilausseurantaa varten. Perusprosessi, johon liittyy monia liikkuvia osia ja asiakasviestintää, oli tiimillemme pitkään kokonaisuus, johon kaiken kattavan palvelun kehittäminen tuntui vaikealta. Kuitenkin se oli asiakaskokemuksen kannalta olennainen. Kahden henkilön tiimini kanssa saimme ottaa haasteen vastaan ja ratkaisimme ongelman, vieläpä nopeasti asiakkaillemme näkyvää arvoa tuottaen. Tilausseurantapalvelun lanseeraaminen ja muut sellaiset hetket, kun näen meidän ottavan asiakaskokemuksen parantamisessa harppauksen, ovat itselleni kaikkein parhaita.

Olen pohtinut, että vaikka vaateala oli hohdokas, sähköala on vielä hohdokkaampi. Näen nimittäin, että sähköalan laajalla kentällä ydintekemiseemme eli sähkönjakeluun, asumiseen ja kotiin liittyy paljon tulevaisuuden potentiaalia sekä palveluiden että jopa tuotteiden näkökulmasta. Tiedän pääseväni myös tulevaisuudessa työskentelemään Carunassa erittäin mielenkiintoisten asioiden parissa. Sitä varten haluan oppia ymmärtämään toimialaa entistäkin syvällisemmin.

Haasteet vievät kohti unelmaa alan huippuammattilaisuudesta

Täällä koen haasteiden kautta kehittyneeni ammattilaisena voimakkaasti. Olen myös oppinut paljon uutta teknologiasta. Ylätason teknologiaymmärrys erilaisista koodikielistä, rajapinnoista ja järjestelmistä auttaa minua hahmottamaan digipalvelun kehitystä kokonaisuutena. Kun hyödynnän tätä osaamistani jo palvelun suunnittelussa, pystymme saamaan aikaan asiakkaille näkyvää arvoa nopeammin.

Lisäksi mielenkiintoisena oppikokemuksena pidän sitä, miten kehitys tuodaan osaksi yrityksen toimintaa niin, että kaikki yksiköt näkevät sen tärkeänä osana ydintekemistämme. Carunassa olen oppinut, miten asiakaskeskeisen ajattelun ja kehittämisen viemisestä osaksi koko organisaation toimintaa kannattaa viestiä ja kuinka sen tuloksena yrityksen kulttuuri ja toimintamalli muuttuvat.

Koen, että suurimmat vahvuuteni ovat muotoilutyön johtamisessa. Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti management- ja leadership-johtamisen tasapaino muotoilun johtamisessa. Tätä osaamisaluetta pääsen kehittämään Carunassa, sillä työtäni on muotoilun lisäksi johtaa muotoiluprosessejamme ja muotoilukumppaneidemme työtä. Pääasiassa se on juuri ihmisten johtamista.

Lue lisää