Valmennuksella uutta voimaa sähköverkkoon

Mediatiedote 22.12.2020 klo 10:26
Kun rakennetaan tulevaisuudenkin tarpeet täyttävää sähköverkkoa, tarvitaan saumatonta yhteistyötä kaikkien projektissa työskentelevien kesken. Erityisen tärkeää on projektinjohto-osaaminen. Sähkönjakelija Carunan projektinhallinnan valmennukseen osallistui syksyn aikana 15 verkonrakennusprojekteissa työskentelevää urakoitsijoiden projektipäällikköä.

”Olemme lähteneet rohkeasti tekemään asioita eri tavalla kuin muut ja kehittämään koko toimialaa. Kehittämällä urakoitsijoidemme projektipäällikköjen osaamista haluamme varmistaa, että meillä on osaavia ammattilaisia rakentamassa meille sähköverkkoa. Jatkamme mittavia investointejamme sähköverkon modernisointiin myös ensi vuonna ja haluamme, että työmaamme ovat tulevaisuudessa Suomen parhaita”, Carunan investointiprojektien päällikkö Petri Mäkituuli kertoo.

Carunan Projektiakatemiavalmennus toteutettiin yhdessä projektijohtamisen konsultointi- ja valmennusyritys Adapron kanssa.

”Carunan valmennusohjelmassa kehitettiin heidän kumppaniverkostonsa osaamista ja rakennettiin pohjaa pitkäjänteiselle yhteistyölle. Adaprolla on laaja asiakaskunta Suomessa, emmekä tiedä muiden yritysten käynnistäneen vastaavaa toimintaa tässä mittakaavassa. Caruna näyttää nyt suuntaa muille isoille toimijoille”, konsultointijohtaja Markku Aarni Adaprolta kehuu.

Koulutusohjelman lähiopintojaksot on nyt saatu onnistuneesti pidettyä. Yhteensä koulutuspäiviä oli kahdeksan, joiden lisäksi projektipäälliköiltä edellytettiin omatoimista opiskelua ja opittujen asioiden soveltamista omissa käynnissä olevissa projekteissaan. Lähiopetusjaksojen jälkeen siirrytään noin 10 viikon mittaiseen käyttöönoton tuki -vaiheeseen, jonka aikana projektipäällikköjä ohjataan ja tuetaan viemään asioita käytäntöön.

”Suurin hyöty koulutuksesta oli yhteispelin parantuminen. Ymmärrämme nyt paremmin tilaajan toimintamallia. Carunalaiset korostivat puheenvuoroissaan paljon suunnitelmallisuutta, ennakointia ja tulevaisuuteen katsomista. Siihen tulemmekin kiinnittämään huomiota jatkossa. Lisäksi tärkeä oppi oli alkaa suunnitella omaa työtä siten, että työaikaa menee vähemmän tulipalojen sammuttamiseen,” koulutukseen osallistunut Netelin hankepäällikkö Jan Henriksson summasi.

Caruna on viime aikoina ollut aktiivisesti liikkeellä koulutusasioissa. Aiemmin tänä vuonna toteutettiin sähköalan asentajille räätälöity valtakunnallinen koulutus nimeltään Kärkiryhmä.

”Caruna tulee jatkossakin osaltaan tukemaan toimialan osaamisen kehittämistä. Tulevien koulutusten suunnittelu on käynnissä ja asiaan palataan vielä”, Carunan henkilöstöjohtaja Tommi Saikkonen kertoo.

Lue lisää