Yhteisrakentamalla vauhtia Kuusamon alueen energiamurrokseen

Mediatiedote
Sähkönjakelija Caruna, valokuituyhtiö Koillisnet ja Kuusamon kaupunki rakentavat Kuusamon alueelle lähivuosina yhdessä nopeita valokuituyhteyksiä ja kasvavaa sähkönkäyttöä joustavasti palvelevaa sähköverkkoa. Kun rakennetaan yhdessä, kadut avataan vain kerran, joten rakentamisajan haitat asukkaille ja alueen liikenteelle ovat pienemmät kuin jos sähköverkko ja valokuitu rakennettaisiin erikseen.

Laadukkaat nettiyhteydet vaaditaan, koska etätyöt ja -palvelut lisääntyvät jatkuvasti. Nopea ja luotettava nettiyhteys on tärkeä paitsi asukkaille ja Kuusamossa vieraileville myös elinkeinoelämälle. Ympäristölle yhteisrakentaminen tarkoittaa vähemmän haittoja, kun kadut avataan kerran, ja verkot saadaan kerralla kuntoon. Koronavuosien aikana toimivat nettiyhteydet ja luotettava sähkönsaanti ovat viimeistään osoittaneet tarpeellisuutensa.

”Yleinen turvallisuuskehitys ja Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen vaikuttaa energiajärjestelmäämme monella tavalla. Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman sähköverkkojen systemaattista kehittämistä. Sähköverkon on toimittava luotettavasti kaikissa olosuhteissa ja myös joustettava tarvittaessa, kun sähkön käyttö lisääntyy ja uusiutuvaa kotimaista energiaa liitetään verkkoon enenevässä määrin”, asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen Carunalta painottaa.

Caruna rakentaa sähköverkkoa Koillismaalle noin 250 kilometriä vuosien 2021-2025 aikana ja Kuusamoon 120 kilometriä. Yhdessä Koillisnetin kanssa rakennetaan noin 20-30 kilometrin verran. Kun tämä verkko on valmis, on yli 8 000 alueen asiakkaan sähkönjakelu tulevaisuuden vaatimusten tasolla ja sähköverkkoon mahdollisesti tulevien vikojen korjaaminen nopeaa.

Valokuitu on sijoitus tulevaisuuteen, sillä sen tiedonsiirtokyky on rajaton ja se täyttää kotitalouksien ja yritysten tarpeet vuosikymmeniksi eteenpäin. Parhaat mahdolliset tietoliikenneyhteydet ovat myös tärkeitä alueen elinvoimaisuuden turvaamisessa.

“Kuusamon kotitaloudet pääsevät liittymään valokuituun valtakunnallisesti katsottuna poikkeuksellisen edullisesti, sillä avaimet käteen -periaatteella rakennettavan liittymän hinta on 100 euroa. Ennakkoliittymähinta on voimassa rakentamisen alkamiseen asti.  Verkkoliittymien lisäksi tarjoamme monipuolisia televisiopalveluita. Myös palveluiden kuukausimaksut tulevat olemaan hyvin kilpailukykyisiä ja vakaita”, Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen kertoo.

“Olemme tyytyväisiä, että Kuusamon kaupungin asukkaita, elinkeinoelämää ja täällä vierailevia palvelevan sähköverkko- ja tietoliikenneinfrastruktuurin investoinnit etenevät. Yhteisrakentamisen edistäminen on ollut kaupungin keskeinen tahtotila jo vuodesta 2018”, kaupunginjohtaja Jouko Manninen toteaa.

Vuonna 2021 Kuusamoon perustettiin yli 100 uutta yritystä, mikä kertoo vahvasta tulevaisuuden uskosta. Kaupungin tulevien kolmen vuoden investointiohjelma on 49 miljoonan euroa. Takavuosiin verrattuna investointien määrä on monikertainen. Koronan aiheuttaneen talouden epävarmuuden aikana julkiset investoinnit ovat ylläpitäneet reipasta rakentamistahtia Kuusamossa. Kaikkiaan Kuusamossa on käynnissä lähes sadan miljoonan euron investoinnit. Kuusamon kaupunkikonsernissa on kehittämishankkeita käynnissä 89 kappaletta, joihin saamme ulkopuolista tukea yhteensä 19 miljoonaa euroa.

Lue lisää