Yritysten kannattaa kiinnittää huomiota sähkönkulutukseen – katso seitsemän energiansäästövinkkiä

Mediatiedote
Yritysten kannattaa kiinnittää huomiota sähkönkulutukseen – katso seitsemän energiansäästövinkkiä
On tärkeää, että myös yrityksissä ja organisaatioissa mietitään aktiivisesti keinoja vähentää energiankulutusta tai muuttaa energian käyttöä kysyntähuippujen ulkopuolelle.

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2021 palvelut, julkinen kulutus, teollisuus ja rakentaminen vastasivat lähes 70 % koko Suomen sähkönkulutuksesta.

Miten energiankulutusta voi vähentää?

”Ensimmäiseksi on hyvä ymmärtää, mihin ja milloin sähköä kuluu, sekä mitkä toiminnot kuluttavat yrityksessä eniten sähköä. Sähkönkulutusta on helppo pienentää tai ajoittaa eri ajankohtaan toimintatapoja muuttamalla, kun sähkönkäyttötavat ovat tulleet tutuiksi”, sanoo Carunan myyntijohtaja Ilkka Möttönen.

Arkipäivisin sähköä kuluu eniten aamukahdeksasta yhdeksään ja alkuillasta klo 17–18.

Möttönen kehottaa yrityksiä ajoittamaan kulutusta mahdollisuuksien mukaan kulutushuippujen ulkopuolelle.

”Monet energia- ja jakeluyhtiöt tarjoavat palveluita sähkönkulutuksen seurantaan. Carunan sähköseurannasta asiakas näkee helposti, kuluuko sähköä paljonkin juuri huippuaikoina”, kertoo Möttönen.

”Lyhyellä tähtäimellä muutoksia on helppo tehdä. Suosittelen, että yritykset tekevät suunnitelmia myös pidemmälle aikavälille, jotta sähkönkulutus vähenee pysyvästi ja kattavasti”.

Näillä konkreettisilla vinkeillä teet energiansäästötoimenpiteitä:

  1. Tutki, voiko sähköä käyttäviä koneita ja laitteita ajastaa käynnistymään eri aikaan. Kaikkia koneita ja laitteita ei välttämättä tarvitse käynnistää samaan aikaan.
  2. Tee kierros toimitiloissa yöllä ja selvitä, onko turhia laitteita tai valaistusta päällä, kun varsinaista toimintaa ei ole. Sammuta turhaan päällä olevat IT-laitteet ja hyödynnä niiden lepotiloja. Etenkin tehokkaat tietokoneet ja suuret näytöt kuluttavat paljon sähköä.
  3. Sammuta yleisten tilojen valot ja ota käyttöön liikeohjattuja tunnistimia.
  4. Pudota sisälämpötilaa erityisesti yöaikaan, jos kiinteistössä ei ole yöllä toimintaa. Lämpötilaa voi alentaa myös autotalleista, porraskäytävistä, varastoista ja muista yleisistä tiloista.
  5. Säädä rakennusten ilmanvaihtokoneiden ja ilmanvaihdon lämmitystä. Tarkista, että ne vastaavat todellista käyttötarvetta, myös mahdolliset käyntiaikojen muutokset.
  6. Tarkasta teollisten prosessilaitteiden (esimerkiksi paineilmajärjestelmät ja kompressorit) kunto ja tiiveys.
  7. Ajoita lämmitys ja sähkönintensiiviset prosessit mahdollisuuksien mukaan kulutushuippujen ulkopuolelle.

Vähentävätkö energiansäästötoimet sähköpulan riskiä?

”Kyllä, ja juuri omilla toimenpiteillä on suuri vaikutus, jotta sähköä riittää yhteiskunnan, yritysten ja yksittäisten ihmisten tarpeisiin”, sanoo Möttönen.

Varsinkin suurilla teollisilla yrityksillä sähkönkulutus on suurta. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2021 palvelut, julkinen kulutus, teollisuus ja rakentaminen vastasivat lähes 70 % koko Suomen sähkönkulutuksesta.

Jos sähköpulatilanteeseen joudutaan, on yritysten ja organisaatioiden on laadittava omat varautumissuunnitelmat sähkökatkojen varalle sekä toiminnan palauttamiseksi sähkökatkon jälkeen.

”On hyvä muistaa, että sähköt voivat katketa muutenkin kuin sähköpulatilanteessa. Yritysten ja organisaatioiden kannattaa miettiä omat tarpeensa sähkökatkojen vaikutusten minimoimiseksi, kuten hankkia varavirtajärjestelmiä tai sähkögeneraattoreita.”

Yritysten kannattaa miettiä etukäteen, miten väliaikaisesti voidaan laskea sähkönkulutusta sähköpulatilanteen ajaksi

Kun tieto tulevasta sähköpulatilanteesta tulee, on tärkeää, että jokainen taho laskee kulutusta väliaikaisesti mahdollisimman paljon. Tällä voidaan välttää sähkökatkot kokonaan.

Tieto sähköpulan vuoksi tehtävästä sähkökatkosta tulee todennäköisesti suhteellisen lyhyellä varoitusajalla, joten toimenpiteet kannattaa miettiä valmiiksi, jotta yrityksissä osataan toimia välittömästi.

Lue lisää