Carunan asiakasasiamies

Asiakasasiamies käsittelee reklamaatioita, oikaisupyyntöjä tai valituksia, jotka liittyvät Carunan verkkopalveluihin tai tuotteisiin, kuten erimielisyys laskutuksessa, sähköverkkoon liittymisessä, muutostöissä tai parannushankkeissa. Palvelu on maksuton.

Jos palvelussamme on tapahtunut väärinkäsitys tai virhe, haluamme että asiointi on silloinkin sujuvaa. Otathan ensin yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulla on asiakaspalveluasiaa, haluat antaa palautetta Carunan tuotteesta tai olet tyytymätön saamaasi palveluun. Mahdolliset väärinkäsitykset voidaan silloin oikaista heti.

Chatilla saat nopeiten yhteyden asiakaspalvelijaan

Asiakaspalvelijamme vastaavat chatissa arkisin klo 8-16. Muina aikoina sinua auttaa asiakaspalvelurobottimme Casper.

Mikäli asia ei ratkea asiakaspalvelumme asiantuntijan kanssa neuvottelemalla, voit saattaa asian jatkokäsittelyyn Carunan asiakasasiamiehelle. Asia kannattaa viedä asiakasasiamiehelle kuuden kuukauden kuluessa tapahtuneesta virheestä tai väärinkäsityksestä. 

Asiakasasiamies ei voi ottaa kantaa

  • sähkönmyyntiä koskeviin asioihin
  • asiakkaan vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin
  • Energiaviraston tai oikeuslaitosten tekemiin päätöksiin

Näin teet oikaisupyynnön

Oikaisupyynnössä tulee kertoa

  • Nimi ja yhteystiedot.
  • Henkilötunnus tai Y-tunnus
  • Palveluntarjoaja, jota oikaisuvaatimus koskee.
  • Asiaa käsitelleen henkilön nimi.
  • Vaatimus ja perustelut vaatimukselle.

Lähetä oikaisupyyntösi sähköpostilla asiakasasiamies(at)caruna.fi tai postitse:

Caruna
Asiakasasiamies Jarmo Ström
PL 1
00068 Caruna

Asiakasasiamiehen lausunnot ovat suosituksia eivätkä sido asianosaisia. Asiakasasiamies ottaa sinuun yhteyttä viiden vuorokauden sisällä yhteydenottopyynnön saapumisesta. Jos et ole tyytyväinen asiakasasiamiehen ratkaisuun tai et halua hakea oikaisua asiakasasiamiehen kautta, voit halutessasi saattaa asiasi Kuluttajaviraston tai Energiaviraston käsiteltäväksi.