Dataa turvallisuudesta

Yleisesti tapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi seurantajaksolla. Tilastoista on kuitenkin löydettävissä yleisimät tapaturmien syntyyn vaikuttavat syyt.

Yleisimmät syyt tapaturmille.

Tapaturmien taajuus ja vakavuus

Tapaturmien taajuus ja vakavuus ovat olleet hyvässä laskussa 2015-2020. Tähän on vaikuttanut systemaattisen turvallisuuskuttuurin luominen ja asenteiden muutos. Kehitys on hyvää, tavoitteena on kuitenkin nolla tapaturmaa, joten paljon riittää vielä tehtävää.  

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus 2015-2020

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus 2015-2020.
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden.

Kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus 2015-2020

Kaikkien tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden. 

 

Kaikkien raportoitavien tapaturmien taajuus.

Tapaturmien vakavuusaste 2015-2020

Tapaturmista johtuneiden poissaolopäivien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden.

Tapaturmien vakavuusaste 2015-2020.

Sähkötapaturmien osuus kasvussa 

Kaikkien työtapaturmien määrä on vähentynyt, mutta sähkötapaturmien määrä ei. Sähkötapaturmat sattuvat yleensä alan ammattilaisille, kun riskejä vähätellään tai niitä ei tunnisteta. Syinä ovat puutteellinen ohjeiden noudattaminen, työmenetelmien oikominen ja oman turvallisuussuunnittelun laiminlyönti.

Sähkötapaturmat