A carbon-neutral future is the common goal of Espoo and Caruna – cooperation agreement signed

Press release
The City of Espoo and electricity distribution company Caruna Espoo Oy signed an agreement on strategic cooperation on March 31, 2021. The aim of the cooperation is to support Espoo's growth and carbon-neutrality targets with a strong electricity network that meets future energy needs, enabling clean energy solutions for Espoo residents and companies.

”Caruna huolehtii, että espoolaisten sähkönjakelujärjestelmä vastaa tulevaisuuden muuttuvia tarpeita ja espoolaiset saavat sähkönsä jatkossakin mahdollisimman häiriöttömästi. Ilmasto- ja energiansäästötavoitteet johtavat eri lämmitysmuotojen tehostamiseen ja monet energiaa säästävät ratkaisut perustuvat sähkön käyttöön. Tämä yhdessä sähköistyvän liikenteen kanssa lisää sähkönkulutusta”, Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toteaa sopimuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Caruna on käynnistämässä Espoossa lukuisia sähköverkon toimintavarmuuteen tähtääviä hankkeita, joiden lopputulos on verkko, joka kestää kaupungin sähköistymisen. Mahdolliset viat saadaan jatkossa korjattua aiempaa nopeammin eikä kaapeloitu verkko ole säiden armoilla.

Espoossa on tavoitteena luopua kaukolämmön tuotannossa kivihiilen käytöstä vuonna 2025. Yhteistyössä varaudutaan kasvavaan sähkön tarpeeseen myös lämmöntuotannossa, kun lämpöä tuotetaan erilaisilla lämpöpumppuratkaisuilla yhä enemmän.

Energian varastointi, sähköinen liikenne ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut ovat teemoja, joita kaupunki ja Caruna yhdessä sopimuksen mukaisesti edistävät.

Edelläkävijyys hyödyttää jatkossa myös muuta Suomea

Yhteistyöllä tavoitellaan uusien teknologioiden ja ratkaisujen hyödyntämistä niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin espoolaisia. Kehittämistyöhön haetaan aktiivisesti mukaan myös muita kumppaneita.

“Espoo haluaa olla edelläkävijä ja että täällä testataan uusia energiaratkaisuja ja -palveluja, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää eri puolilla Suomea tai jopa kansainvälisesti. Espoossa sijaitsevilla tutkimusverkostoilla on myös keskeinen rooli tässä”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo. 

Nyt sovitulla yhteistyöllä tuetaan Espoon kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali tällä vuosikymmenellä. Caruna hyödyntää Espoossa kehitettyjä ratkaisuja myös muualla Suomessa.

Kaupunginjohtaja Mäkelä ja toimitusjohtaja Yli-Kyyny allekirjoittivat sopimuksen tahoillaan.
Kaupunginjohtaja Mäkelä ja toimitusjohtaja Yli-Kyyny allekirjoittavat sopimuksen

Read more