Caruna Group 1 January – 30 June 2021: A cold start to the year increased electricity consumption – record rates of small-scale solar power production

Press release
Caruna continued to modernise its electricity network to satisfy the needs of the future for a weatherproof electricity network. It also continued digitalising the network in order to enable remote control and more effective fault rectification. In addition to making the network more weatherproof, future investments will seek to ensure sufficient power in the electricity network for customers. The Group's net sales from January to June amounted to EUR 258.9 (244.3) million, and it invested EUR 60.9 (72.2) million.

Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu sähkön toimitusmäärä nousi jakeluverkossa ollen 5,3 (4,9) TWh. Kasvu johtui pääasiassa kylmemmästä talvesta ja keväästä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  

Carunan sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 46 minuuttia (40), ja sähkönjakelun toimitusvarmuusaste oli 99,98 (99,99) prosenttia. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysmäärä (SAIFI) asiakasta kohden oli 0,69 (0,77) kertaa. Alkuvuonna koettiin neljä merkittävää myrskyä, joista vahingollisimmaksi luokiteltiin kesäkuun Paula-myrsky Koillismaalla. Paula-myrskyn vuoksi samanaikaisesti sähköttömiä asiakkaita oli noin 5 300.  

”Sähköverkon suunnittelussa huomioidaan entistä enemmän energiamurroksen aiheuttama kapasiteetin kasvu ja väestöennusteet. Caruna on tehnyt pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä säänkestävän sähköverkon rakentamiseksi. Asiakkaamme voivat luottaa verkon toimivuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Uusien akkuratkaisujen mahdollistaminen sähkönjakeluyhtiöiden käyttöön olisi merkittävä askel haja-asutusalueiden asiakkaiden toimitusvarmuusratkaisuja mietittäessä”, sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny. 

Sääriippuvaiset ja uusiutuvat energiamuodot vaativat sähköverkolta tehoa 

Tammi-kesäkuussa Carunan sähköverkkoon liitettiin 1 400 uutta aurinkosähköjärjestelmää ( 

Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen 2035 mennessä edellyttää sähkön käytön merkittävää kasvua, mikä näkyy teollisuuden sähköistymisessä, liikenteessä, lämmöntuotannossa ja asumisessa.  

Kun uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto kasvaa, lisääntyy vaatimukset verkon kyvykkyydelle vastata muun muassa tehopiikkeihin. Energian varastointi, sähköinen liikenne ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut vaativat pitkäjänteistä kehittämistä, jotta sähköverkon systeeminhallinta toteutuu hallitusti tulevaisuudessa. 

Carunan asiakasmäärä oli kesäkuun 2021 lopussa 708 tuhatta (697). Uusia liittymäsopimuksia solmittiin tammi-kesäkuussa 1 370 (1 100) kappaletta, joista 8 (7) oli keskijännite- ja suurjänniteliittymiä. 

Avainluvut tammi-kesäkuu 2021: 

Caruna-konsernin puolivuosiraportti  

Carunan avainluvut, tammi-kesäkuu 2021

Read more