Carunas first training for network electricians, tailored for electricity professionals, will start in May

Press release
The training programme called Kärkiryhmä (Top Team) will start on 25 May 2020. Electricity distribution company Caruna, Barona and Sedu Education will in collaboration implement training for network electricians. The training will enable electricity network contractors get professionals with targeted training into their ranks.

Koulutukseen haki yhteensä yli sata, joista 10 henkilöä valittiin koulutukseen. Barona koordinoi koulutukseen valittujen rekrytointiprosessin.

- Koulutusyhteistyö Carunan kanssa parantaa merkittävästi sähköverkonrakennusalan osaajien saatavuutta. Kärkiryhmäkoulutukseen hakeneet edustivat laaja-alaista osaamista sähköalalta. Olemme erittäin tyytyväisiä koulutusohjemaa kohtaan osoitetusta mielenkiinnosta, kertoo Baronan liiketoimintajohtaja Markku Leinonen.

Neljä yritystä (N3M Power Oy Ab, Nordic Electro Power Oy, Exsane Oy, Despro Engineering Oy) työllistävät Kärkiryhmä-koulutukseen valitut henkilöt Baronan kautta.

Koulutus alkaa etäopetuksella 25.5. ja lähiopetukseen siirrytään Seinäjoelle 3.6.

Koulutuksen ensimmäisistä viikoista vastaa Sedu Ecucation Oy. Koulutus jatkuu Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen harjoitusradalla kahden viikon ajan tutustumalla sähköverkon asennusten ja kytkentöjen harjoittelun merkeissä. Tämän jälkeen kärkiryhmäläisillä on valmiudet työskennellä turvallisesti harjoittelijoina sähköverkon rakennus- tai purkutyömaalla ja he siirtyvät työmaaharjoitteluun verkonrakennusyhtiöihin juhannuksen jälkeen.

- Vallitsevat olosuhteet eivät vaaranna koulutusohjelman turvallista toteuttamista. Olemme laatineet kattavat ohjeet lähiopetusjaksoille. Koulutusohjelmaan osallistuvat ja kouluttajat voivat turvallisin mielin osallistua Kärkiryhmä-koulutusohjelmaan, kertoo liiketoimintapäällikkö Joona Aro Sedu Education Oy:stä.

Kärkiryhmäläiset palaavat koulun penkille syksyllä. Koulutusohjelmassa on varauduttu opetuksen jatkamiseen turvallisesti, vaikka poikkeusolot jatkuisivatkin. Koulutus päättyy lokakuussa 2020.

- Nyt käynnistyvässä koulutusohjelmassa koulutetaan sähköasentajia, jotka osaavat sekä teorian että käytännön. Kärkiryhmästä valmistuvat pääsevät rakentamaan ja pitämään kunnossa modernin yhteiskunnan selkärankaa aitiopaikalla, sanoo Carunan henkilöstöjohtaja Tommi Saikkonen

 

 

Read more