Construction of Sinimäki primary substation and related 110 kV underground cable connection begins in Espoo – effects on traffic arrangements

Press release
In the next few years, a new substation will be built in Sinimäki to meet the needs of growing electricity consumption and to support Espoo's carbon-neutral strategy. An underground high-voltage cable of six kilometres will also be installed during the project to connect the substations in Leppävaara and Sinimäki.

Sähköaseman ja maakaapelin rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2021 ja valmistuvat vuoden 2022 lopussa. Sähköaseman rakennuspaikka sijaitsee Lillklobbin alueella Turunväylän ja Nuijalantien välissä. Kaapelireitti sijoittuu Sinimäen uuden sähköaseman ja Äijäntiellä sijaitsevan Leppävaaran sähköaseman välille.

Kaapelointityöt alkavat Leppävaaran päästä ja etenevät kohti uutta sähköasemaa. Kaapelireitillä tehdään kaivu- ja maansiirtotöitä sekä paikoittain louhintaa. Rakentamistöillä on myös lyhytaikaisia vaikutuksia työalueen liikennejärjestelyihin.

Sinimäen sähköasema korvaa ikääntyneen Nuijalan sähköaseman ja se palvelee suoraan noin 15 000 ja välillisesti noin 140 000 asiakkaan sähkönjakelua mukaan lukien monet alueella toimivat yritykset.  Rakennettavalla kaapeliyhteydellä varmistetaan häiriötön sähkönsiirto sekä siirtokapasiteetti Espoon suurjännitteisessä jakeluverkossa.

Projektin pääurakoitsijana toimii Destia Oy.

Carunalla on Espoossa yhteensä 16 sähköasemaa. Edellinen sähköasema valmistui Suurpeltoon kesällä 2019.

Kuvassa kaapelin reitti Sinimäen ja Leppävaaran välillä Espoossa
Kaapelin reitti Sinimäki Leppävaara

Read more