Electricity distribution company Caruna's business largely meets the criteria of EU Taxonomy for sustainable activities

Press release
Caruna has carried out an assessment of the sustainability of its operations concerning mitigation of and adaptation to climate change. According to the assessment, 99.7% of Caruna's net sales and 99.1% of investments are in line with the EU taxonomy for sustainable activities. The assessment was carried out in accordance with the technical screening criteria for assessing the electricity transmission and distribution industry. Sustainability consulting company Third Rock assisted in the assessment.

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia auttaa rahoittajia arvioimaan ja vertailemaan sijoituskohteita ja ohjaamaan arvion perusteella rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Taksonomia sisältää toimialakohtaiset, tekniset arviointikriteerit EU:n kuudelle ympäristötavoitteelle: ilmastonmuutoksen hillinnälle, ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, vesi- ja merivarojen suojelemiselle, kiertotalouden edistämiselle, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiselle sekä ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiselle.

Sähköverkkoinvestoinnit ja sähkönjakelun toiminnot täyttävät kestävyyskriteerit silloin, kun ne mahdollistavat energiajärjestelmän vapautumista hiilestä. Sähkönjakeluyhtiöiden asiakkaiden hiili-intensiivisestä tuotannosta aiheutuvat sähköverkkoinvestoinnit tai liikevaihto eivät ole taksonomiakelpoisia. Ydinvoiman osalta taksonomian kriteerit ovat vielä auki, joten siihen liittyviä investointeja ei voi tässä vaiheessa laskea taksonomiaan kelpaavaksi.

"Tavoitteemme on auttaa sekä asiakkaitamme ja yhteiskuntaa siirtymään vaivattomasti energiamurroksen läpi ja sen myötä ottamaan käyttöönsä puhdasta energiaa. Toimintojemme kestävyyden arvioinnin tulokset vahvistavat rooliamme ilmastonmuutoksenvastaisessa työssä", Carunan vastuullisuuspäällikkö Piia Häkkinen kertoo.

Sähköverkko on avainasemassa energiamurroksen läpiviennissä

Ilmastonmuutos ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät koko energiajärjestelmän murrosta eli luopumista fossiilisista polttoaineista ja siirtymää hiilettömiin energialähteisiin, energiankäytön sähköistymistä sekä uudenlaisia, älykkäitä ratkaisuja energian tuottamiseen, varastointiin ja käyttöön. Energiamurroksen läpivienti edellyttää sekä ilmastonmuutoksen hillintätoimia edistävää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuvaa ja älykästä sähköverkkoa.

Arviointi tehtiin yhteistyössä Third Rockin kanssa.

"Uuden sääntelyn suhteen kannattaa olla hereillä mieluummin etupainoisesti kuin jälkijunassa. Taksonomian osalta moni yksityiskohta on vielä auki ja edelläkävijät näyttävät, mihin suuntaan avoimia kysymyksiä tulkitaan. Taksonomiaa voi hyödyntää myös sisäisesti oman vastuullisuustyön mittaamiseen ja parantamiseen", Veikko Sajaniemi Third Rockilta summaa.

Read more