In the first week of October, Caruna will analyse the condition of the electricity network at night in various parts of Espoo

Press release
In the first week of October, beginning Monday 4 October, you may see Caruna's vans on the move at night in various parts of Espoo. The vans carry a device that monitors Caruna's low-voltage electricity network and indicates any network faults it detects. Similar studies have previously been conducted in the United States, Canada and various parts of Europe. The technology is now being put to the test in Finland for the first time.

Auton voi nähdä öisin, noin klo 23-05 välillä, liikkuvan viidellä eri alueella Espoossa. Ensimmäiseksi tutkitaan Leppävaara-Perkkaa, tämän jälkeen Näkinkylä-Blominmäki-Mikkelä, sitten Otaniemi-Tapiola, neljäs alue on Eestinmalmi-Eestinlaakso ja viimeisenä Karakallio.

Autoon sijoitettu laite tunnistaa sähkökentät, joiden perusteella havaitaan, onko sähköverkossa vikoja. Mahdolliset vikapaikat merkitään maastoon ja Caruna selvittää vian aiheuttajan. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös verkon kunnostusohjelman laadinnassa ja verkon energiatehokkuuden parantamisessa.

Read more