Occupational accidents have declined by half in 2017–2021 – electrical accidents have not

Press release
Accident statistics collected by electricity distributor Caruna from work sites in its network area have revealed a worrying trend. Although there has been a significant reduction in occupational accidents, electrical accidents are still the most common among electrical professionals, and the number of these accidents has not decreased. Caruna's safety data has now been collected on the seif.fi website, where the causes that led to safety deficiencies, and the conclusions, can be found.

Jokaiselta työmaalta pitää päästä ehjänä kotiin. Siksi olemme kehittäneen turvallisuuspoikkeamien raportointia yhteistyössä urakoitsijakumppaneidemme kanssa. Kumppanimme voivat hyödyntää meille kertynyttä dataa ja materiaaleja omissa organisaatioissaan työmaaturvallisuuden kehittämiseksi.

”Tehtyjen löydösten pohjalta olemme tuottaneet turvallisuusoppaan sekä videoita, joiden toivomme havahduttavan katsojan siihen, kuinka pienestä vakava tapaturma voi olla kiinni. Taustalta on löytynyt muun muassa se, että olemassa olevia ohjeita ja työmenetelmiä ei aina noudateta. Ovatko työt liian tuttuja, jolloin toimitaan rutiininomaisesti? Näiden tapahtumien taustalla olevia syitä haluamme ymmärtää aiempaa paremmin”, Carunan HSEQ-päällikkö Arsi Näkki pohtii.

Seif.fi avaa Carunan tapaturmatilastojen datan: mistä tapaturmia syntyy, mitä tapaturmat maksavat ja miten ne olisivat vältettävissä? 

”Tuotetun datan tehtävä on ensisijaisesti herättää keskustelua ja siten estää loukkaantumiset ja niiden aiheuttama huoli ja suru. Numerotieto paljastaa myös minkälaisia kustannuksia erilaisista tapaturmista syntyy niiden vaikutuspiirissä oleville. Asialliset työvälineet ja niiden oikea käyttö on lopulta halpaa, kun lasketaan yhteen tapaturmien hoitoon liittyviä kustannuksia - sairauslomia, sairaala- ja kuntoutuspäiviä tai työkyvyttömyyttä”, Arsi Näkki valottaa.

Tapaturmatilastot ja opit löytyvät kaikkien hyödynnettäväksi Seif.fi- sivustolta. Jokainen voi löytää sivuston materiaalista keinoja, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että kaikki työt ja erityisesti sähkötyöt tehdään turvallisesti jatkossa.

”Kaverin turvattomasta toiminnasta tai puutteellisista turvavarusteista pitää huomauttaa. Näin voit jopa pelastaa kaverisi hengen. Kiire ei saa ohjata yhtäkään sähkötyötä. Yksikin tapaturma on liikaa”, Näkki painottaa lopuksi.

Linkki seif.fi -sivustolle Sinulla on väliä. | Caruna

Tiedä mitä teet -turvallisuuskampanjan kick off -video - YouTube

Tiedä mitä teet - Carunan turvallisuuskampanjan video - YouTube

Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä | Caruna

 

Read more