Tyttö juoksee pellolla, jossa on tuulimyllyjä

Pieniä ja suuria kysymyksiä energiamurroksesta.

Mikä on Hanna Sumarin kodin suurin energiasyöppö? Nähdäänkö Mikko Parikan katolla tulevaisuudessa aurinkopaneelit? Katso video energia-asiantuntijamme vierailusta kahden tunnetun suomalaisen kotona.

Energiamurros tulee - mistä on kysymys? 

Samalla kun elämämme sähköistyy sähköistymistään, on myös tapamme käyttää ja tuottaa energiaa suuressa murroksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurien tuotantolaitosten sijaan yhä suurempi osa energiasta tullaan jatkossa tuottamaan pienemmissä uusiutuvan energian yksiköissä - jotka voivat löytyä jopa omalta katolta. Ja kun energiantuotanto on hajautetumpaa, on myös jokaisen kodin energiatehokkuusratkaisulla valtava merkitys tulevaisuudessa. 

Lue lisää energiamurroksesta

Olikos täällä energiatehokkusasiat kunnossa?

Mihin isossa omakotitalossa kuluu eniten energiaa? Mistä olisi vara tinkiä? Minkä kodin laitteen korvaaminen uudella tuntuisi vaikeimmalta? Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin energiatehokkuudesta löytyivät, kun energia-asiantuntijamme kävi kylässä Hanna Sumarin luona.

Kohti uutta, aurinkoisempaa arkea?

Mitä epäilyksiä aurinkoenergiaan liittyy? Entä hyötyjä? Onko aurinkopaneelien käyttö Suomessa ylipäänsä järkevää? Muun muassa näitä ja muita myyttejä aurinkoenergiasta käsiteltiin, kun energia-asiantuntijamme kävi kylässä Mikko Parikan luona.

Kuinka hyvin suomalaiset ovat varautuneet energiamurrokseen?

Selvitimme hiljattain suomalaisten tietoja, asenteita ja mielipiteitä sähkönkulutuksesta ja energiantuotannosta. Kyselyn tuloksissa nousi esiin toisaalta niin luonnollinen huoli sähkön hinnasta ja riittävyydestä viimeaikaisten tapahtumien valossa, mutta toisaalta myös valmius omien sähkönkulutustottumustensa muuttamiseen ja kiinnostus uusiutuvia energiamuotoja kohtaan käynnissä olevan energiamurroksen myötä.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista (44 %) oli valmiita siirtämään sähkönkulutustaan ruuhkahuippujen ulkopuolelle ja näin kantamaan oman kortensa kekoon kestävämmän energiankäytön puolesta. Hyvällä mallilla oleva varautuminen energiamurrokseen näkyi myös vastauksissa uusiutuvaa energiaa koskien, sillä jopa 52 % vastaajista olivat kiinnostuneita hyödyntämään aurinkoenergiaa joko kotona tai mökillään.

Lue lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista