Salama iskee sähkölinjaan

Tietoa sähkökatkoista

Sähkön toimitusvarmuus eli sähkökatkojen määrät ja pituudet on määritelty alan suosituksissa, joihin voit tutustua tarkemmin Energiateollisuus ry:n verkkosivuilla. Pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen, mutta aina se ei ole mahdollista.

Mistä sähkökatkot johtuvat?

Sähkökatkoja aiheuttavat erityisesti luonnonolosuhteet kuten myrskyt, ukkonen ja puihin kerääntyneet lumikuormat. Myös maankaivutyöt, materiaalivauriot ja pieneläimet voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Toisinaan sähköt joudutaan katkaisemaan suunnitellusti sähköverkon huolto-, korjaus- ja parannustöiden ajaksi.

Aina sähkökatko ei johdu häiriöstä sähkönjakelussa, vaan sen voi aiheuttaa esimerkiksi asiakkaan palanut sulake tai vika sähkölaitteessa.

Lyhyet sähkökatkot eli räpsyt

Räpsyt ovat keskijänniteverkon suojauksesta johtuvia lyhyitä sähkökatkoja, joilla usein estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Vian sattuessa verkon suojausjärjestelmä keskeyttää sähkönjakelun automaattisesti ja pyrkii palauttamaan sähköt lyhyen ajan jälkeen. Järjestelmä yrittää palautusta alle sekunnissa, ja jos vika ei poistu, muutaman minuutin kuluttua uudelleen. Vian tunnistamisen aikana saattaa esiintyä useita lyhyitä räpsyjä.

Räpsyjä aiheuttavat etenkin keväällä ja syksyllä isokokoiset muuttolinnut, ukkonen, tuulen mukana lentävät oksat ja talvella suuret lumikuormat. Automaattisen suojausjärjestelmän avulla vältytään pidemmiltä sähkökatkoilta, sillä suurin osa häiriöistä poistuu sen toiminnan aikana.

Miten lyhennämme sähkökatkon kestoa

Vähennämme pitkiä sähkökatkoja aiheuttavia vikoja verkoston automatiikan avulla.

Kun automatiikka havaitsee vian sähköverkossa, se tekee niin sanotun jälleenkytkennän. Jälleenkytkennän seurauksena sähköt katkeavat hetkeksi ja kytkeytyvät sitten uudelleen päälle. Keskeytyksen pituus vaihtelee yleensä alle sekunnista muutamaan minuuttiin.

Vähennämme sähkökatkon pituutta ja laajuutta myös verkkoon asennettavien kauko-ohjattavien laitteiden avulla. Kauko-ohjauksen avulla vika-aluetta voidaan rajata ja palauttaa sähköt mahdollisimman monelle asiakkaalle. Rajatun alueen ulkopuolelle jääville asiakkaille voimme palauttaa sähköt, kun sähköasentaja on korjannut vian.

Katso videolta, miten lyhennämme sähkökatkon kestoa