Varavoiman käyttö sähköverkossa

Varavoiman käytöllä voit turvata sähkönjakelun häiriötilanteessa

Esimerkiksi kiinteistöihin tai maatiloille voidaan asentaa joko aggregaatti tai traktorikäyttöinen generaattori. Täysin katkeamattoman sähkönsyötön laitteille voi sähkökatkon ja varavoimakoneen käynnistymisen välisenä aikana varmistaa UPS-laitteella.

Liittäessäsi varavoimaa sinun tulee varmistaa, että varavoimalaitteiden asennukset ovat asetusten mukaisia. Väärin kytketty varavoimalaite voi aiheuttaa hengenvaaran kiinteistön asukkaille ja sähköverkkoa korjaavalle henkilöstölle sekä rikkoa sähköverkkoon kytkettyjä laitteita.

Kun kytket tai olet aikeissa kytkeä varavoimalaitteen, otathan huomioon seuraavat seikat:

  • Kaikki varavoimalaitteiden asennukset tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
  • Kaikki laitteet tulee asentaa kiinteistön sähköverkkoon sähkömittarin jälkeen.
  • Viankorjaushenkilöstömme turvallisuuden takia on tärkeää, että varavoiman syöttämä asiakkaan sähköverkko on erotettu verkkoyhtiön jakeluverkosta. Tämän vuoksi varavoimalaitteisto on varustettava kytkimellä, jolla on estetty rinnakkainen toiminta jakeluverkon kanssa.
  • Erotuksen tulee olla riittävä, ja suositeltava menetelmä on kolmiasentoinen vaihtokytkin, joka katkaisee toisen syötön ennen kuin toinen syöttö kytkeytyy. Huom. Pääkytkimen asettaminen 0-asentoon ei ole riittävä erotus. Lisätietoa erotusvaatimuksista ja varavoimakoneen liitämisestä saat urakoitsijaltasi. Määritelmät urakoitsijasi löytää standardista SFS 6000-5-551.6/7 ja ST-kortista ST 52.40.
  • Varasähköjärjestelmän käytön aikana olet itse vastuussa jännitteen laadusta, ja sen varmistamiseen tulee kiinnittää huomiota laitetta valittaessa.
  • Varavoimakone tulee huoltaa säännöllisesti.

Verkkosähkön kanssa yhtä aikaa käytettävä varavoima

Varavoimalaitteet, joita voidaan käyttää samanaikaisesti normaalin verkkosähkön kanssa, tulee hyväksyttää verkkoyhtiössä. 

Esimerkkejä verkkosähkön kanssa samanaikaisesti käytettävästä varavoimasta ovat tahdistuva varavoima, rinnakkaiskäyttö ja kaksoissyöttö. Niitä käytetään muun muassa sähköverkosta tarvittavan enimmäisvirran vähentämiseen suurien kuormien, kuten viljankuivurien käytön aikana.