Blankett för allmänna uppgifter

Med blanketten för allmänna uppgifter beställer du sådana nätbolagsarbeten från Caruna som är nödvändiga för att främja kundens ärende och anmäler gjorda ändringar i kundens anläggningar. På den här sidan hittar du viktiga anvisningar om ifyllnad av blanketten och behandlingen av beställningar.

Utifrån blanketten för allmänna uppgifter beställer vi bl.a. följande av vår entreprenör: inkoppling av en ny anslutning till elnätet, behövlig flytt av mätare och spänningsavbrott i samband med byte av central eller anslutning av egen produktion till elnätet. På blanketten anmäls också säkringsändringar. Alltså är det viktigt att fylla i blanketten korrekt och ordna allt annat som behövs. 

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter på Caruna+ när du har samlat in uppgifterna om arbetet och säkerställt att den kund du företräder vidtagit de åtgärder som behövs för elavtalen och elanslutningsavtalet. En eventuell förändring i huvudsäkringarna eller säkringar före mätning ska anmälas före ändringen eller omedelbart efter bytet av säkring. Säkringar får förstoras högst i enlighet med anslutningsrätten.

Anmäl installation av en produktionsanläggning senast inom en vecka efter installationsdatumet. En produktionsanläggning får inte tas i drift innan nätbolaget har gett gett inkopplingstillstånd för den.

Med blanketten för allmänna uppgiften bekräftas att installations- och ändringsarbetena på kundens elanläggning utförs enligt standarderna så att anläggningen inte medför fara eller störningar för användaren, omgivningen eller elnätet.

Ny anslutning till elnätet

Ny anslutning till elnätet

Ändring eller besiktning av befintlig elanläggning

Ändring eller besiktning av befintlig elanläggning

Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Mellanspänningsanslutning (på finska)

Mellanspänningsanslutning (på finska)

Behandlings- och leveranstider

Behandlings- och leveranstider