Behandlings- och leveranstider

Leveranstiden för arbete som beställs från vår samarbetsentreprenör är 15 vardagar, vilket består av tiden för behandling av blanketten och entreprenörens leveranstid.

Arbete som beställs från Carunas samarbetsentreprenör

Leveranstiden för arbete som beställs från vår samarbetsentreprenör är 15 vardagar; behandlingen tar fem vardagar och entreprenörens leveranstid är 10 vardagar. Behandlingstiden kan vara längre om kundens elförsäljningsavtal saknas eller om anslutningsavtalet inte är uppdaterat för arbetet.

I undantagsfall (bl.a. stormar orsakade av naturfenomen) samt säsongstid vår, sommar och höst kan behandlings- och leveranstiderna vara längre än de angivna.

Blanketter som lämnas in med felaktiga eller bristfälliga uppgifter förlänger beställningens behandlings- och leveranstid.

Faktureringsuppgifterna för den som betalar beställningen ska fyllas i på blanketten. Undantaget är koppling av en ny fast elanslutning till elnätet. Kunden debiteras inte separat för detta eftersom arbetet ingår i priset på den beställda elanslutningen.

Om installationerna inte har utförts enligt våra anvisningar och standarder vid den avtalade tidpunkten för arbetet debiteras extra besök av Carunas samarbetsentreprenör enligt vår tjänsteprislista

Vi beställer behövliga åtgärder från vår samarbetsentreprenör beroende på anmälda installations- eller ändringsarbeten:

  • Inkoppling av en ny fast eller tillfällig anslutning
  • Avbrott och inkoppling som behövs för ändring av anslutningskabel
  • Installation av ytterligare mätare
  • Flytt, byte eller borttagning av mätare
  • Spänningsavbrott 
  • Aktivering av belastningsstyrning
  • Försegling av mätare och inkoppling av pulsavläsning

Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

Anmälningar om ibruktagning av produktionsanläggningar och ellager har en behandlingstid på två vardagar.

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter på Caruna+