Ny anslutning till elnätet

Beställ inkoppling och mätning av den nya anslutningen genom att fylla i blanketten för allmänna uppgifter på Entreprenörens Caruna+.

Kontrollera kundens anslutningsavtal och anslutningspunkt

Säkerställ hos din kund att kunden har beställt en ny elanslutning och fått avtalsbekräftelse. Inkopplingsbeställningen går vidare till vår samarbetsentreprenör först när kunden har slutit ett anslutningsavtal med Caruna.

Kontrollera vilken anslutningspunkt som avtalats med kunden i anslutningsavtalet. Den avtalade anslutningspunkten är oftast en tomtgräns, luftledningskontakter på en stolpe, ett kopplingsskåp, en transformator eller ett kombinationsskåp. För andra anslutningspunkter än en kombinationscentral beställer du anslutningen till elnätet på blanketten för allmänna uppgifter. Då anslutningspunkten är en kombinationscentral behövs blanketten för allmänna uppgifter inte, kombinationscentralen fungerar även som kundens huvudcentral.

Inkoppling förutsätter ett elförsäljningsavtal

Säkerställ att din kund har ingått ett elförsäljningsavtal med en elförsäljare. För varje installerad elmätare, dvs. på ett nytt elförbrukningsställe, ska det finnas ett gällande elförsäljningsavtal med en elförsäljare.

Inkopplingsbeställningen går vidare till vår samarbetsentreprenör först när kundens elförsäljare har meddelat oss om ett gällande elförsäljningsavtal.

Direkt eller indirekt mätning?

Direkt mätning används när säkringen före mätning är högst 63 A. Om säkringarna är större än 63 A används indirekt mätning.

När säkringen före den mätare som installeras är över 63 A (indirekt mätning) ska du kontrollera att centralens strömtransformatorer har tillåten storlek och att deras noggrannhetsklass är 0,2S. Säkringsstorleken bestämmer den minsta och största tillåtna storleken på strömtransformatorn enligt den tabell som finns i Entreprenörsanvisningen.

Läs mer
Inkoppling av en tillfällig anslutning

Kontakta Carunas entreprenörstjänst och ta reda på anslutningspunkten för den tillfälliga anslutningen innan du skickar blanketten för allmänna uppgifter. 

Elnätet byggs inte ut för den tillfälliga anslutningen utan anslutningspunkten måste hittas i det befintliga nätet. Om den anslutning kunden önskar inte kan anslutas till nätet kan man i stället skaffa en mindre anslutning, ett aggregat eller en fast elanslutning.

Som entreprenör ansvarar du för bygget av ett tillfälligt elnät fram till den av Caruna fastställda anslutningspunkten samt för anskaffning och installation av en tillfällig central. Installationerna ska följa standarderna.

Beställ en tillfällig anslutning och koppling av den till elnätet på blanketten för allmänna uppgifter genom att välja "anslut en ny anslutning till elnätet". Vi ingår ett tidsbundet avtal med kunden utifrån uppgifterna på blanketten för allmänna uppgifter och meddelar kunden om den tillfälliga anslutningens förbrukningsställenummer för elavtalet.

I samband med att blanketten för allmänna uppgifter behandlas skapas ett förbrukningsställenummer för den tillfälliga anslutningen. Kunden ska sluta ett avtal med en elförsäljare för detta nummer. Inkopplingsbeställningen går vidare till vår samarbetsentreprenör först när kundens elförsäljare har informerat oss om det slutna elavtalet. Elavtalet träder i kraft när mätaren installeras.

Vi debiterar en avgift i enlighet med vår tjänsteprislista för mätning, inkoppling och urkoppling av den tillfällig anslutningen samt för extra kablage om fler än en kabel används. 

Behandlings- och leveranstider

Beställningens leveranstid är 15 vardagar, som består av tiden för behandling av blanketten (fem vardagar) och leveranstiden för det arbete som beställs från vår samarbetsentreprenör (10 vardagar).

Vår samarbetsentreprenör kontaktar dig för att avtala den exakta tidtabellen för inkoppling. Vår strävan är att utföra inkopplingen snarast möjligt när ditt installationsarbete är färdigt.

Blanketter som lämnas in med felaktiga eller bristfälliga uppgifter förlänger behandlings- och leveranstiden.

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter

Fyll i blanketten för allmänna uppgifter när du har samlat in uppgifterna om arbetet och säkerställt att den kund du företräder vidtagit de åtgärder som behövs.

Logga in på blanketten