Byggarbetsplatser

Följ med framskridandet av byggandet

Du kan följa med framskridandet av byggandet och se tidtabellen i vår karttjänst. Där kan du även aktivera meddelanden som ger dig uppdateringar om byggarbetsplatsen.

Byggarbetsplatser nära dig

Byggande av elnät

Vi förbättrar eldistributionen genom att bland annat byta stolpar och flytta elnätet under jord. Vi tar även hand om elnätet genom att såga grenar och trädtoppar som växer nära kraftledningar. 

Nedmontering av gammalt elnät eller ibruktagande av nytt elnät kan slå av strömmen tillfälligt. Vi informerar om elavbrott i förväg via Sähkövahti-elvakttjänsten.  

Läs mera om Sähkövahti

Så här fortskrider byggandet av elnätet

Då vi planerar ett projekt i syfte att förbättra elnätet informerar vi områdets invånare om planen till exempel i en kundtillställning. Om mötet är ett webbinar eller en tillställning på plats skickar vi en inbjudan via sms. Du kan bekanta dig med presentationsmaterial och -inspelningar på vår webbplats (på finska).

Öppna Caruna+

Den genomsnittliga längden på byggarbetet är 1–2 år

Byggandet består av flera olika steg, varav endast en del syns i din vardag. 

  1. Vi beställer projektet av vår egen entreprenör 
  2. Vår entreprenör ingår alltid ett skriftligt avtal eller samtycke om utnyttjanderätt till ledningsområde med markägaren.
  3. Vi inleder planeringen av elnätet. Beroende på området tar det ungefär ett halvt år. 
  4. När planen är färdig börjar vi bygga ett nytt elnät. Framskridandet av byggandet påverkas bland annat av terrängförhållandena och vädret. Du kan följa med arbetets framskridande i vår karttjänst
  5. Efter ibruktagandet av det nya elnätet river vi det gamla elnätet och inleder de avslutande arbetena. Vi för allt material bort från området och städar upp området så att det är åtminstone i samma skick som innan byggarbetena inleddes.
  6. Till slut kontrollerar vi att allt är i ordning och säkerställer att det nya elnätet har installerats tillbörligt, dvs. på minst 70 cm djup. 

Var försiktig när du rör dig i närheten av vår byggarbetsplats!

  • Rör inte vid kraftledningar som hänger ner på marken. De kan se ofarliga ut men kan vara spänningsförande och medföra därmed livsfara. 
  • För inte bort eller avlägsna inte byggmaterial eller markeringskäppar vid schaktrutten. Om material (t.ex. kabeltrummor) behöver flyttas, kontakta oss via chatten.

Det kan även finnas tillfälliga vägar och omvägar i närheten av byggarbetsplatsen som gör det säkrare att röra sig på området.