Lotteriregler

Lotteriets arrangör:

Caruna Oy
PB 1, 00068 Caruna
Officersgatan 2, 02600 Esbo
FO-nummer 1618314-7
 

  1. Tävlingstiden är 20–31.3.2023.
  2. Alla privatkunder som tar i bruk Carunas e-tjänster via självbetjäningskanalen Caruna+ under perioden 20–31.3.2023. deltar automatiskt i lotteriet.
  3. Vi lottar ut en (1) e-Jopo-elcykel med mittmotor (värde ca 2 000 €) bland alla privatkunder som tagit i bruk e-tjänsterna 20–31.3.2023.
  4. Dragningen sker senast 15.4.2023. Vi meddelar vinnarna personligen. Vi kommer överens med vinnaren om hur vi ska överlämna priset.
  5. Caruna Oy:s och Caruna Networks Oy:s egen personal kan inte delta i lotteriet.
  6. Behandling av personuppgifter: Vi behandlar de personuppgifter som du anger i samband med deltagandet endast för lotteriet och enligt beskrivningen i Carunas register över intressentgrupper.