Företagets kontrakt- och kunduppgifter

Välj ett ämne för att få anvisningar om den information du behöver och hitta rätt kontaktkanal.

Kundtjänst för personkund  >

Ändra dina kunduppgifter

Granska och ändra dina kunduppgifter i Caruna+.

Ändra dina kunduppgifter

I Caruna+

Du kan sköta ditt ärende mest bekvämt vår elektroniska självbetjäningskanal. Logga in med Caruna+-användarnamn eller dina bankkoder.

I chatten

Chatt är det snabbaste sättet att få personlig service. Vår kundtjänst svarar via chatten vardagar kl. 9–15.

Representationsrättigheter

Om du vill ge behörighet att se och redigera dina uppgifter kan du ge en annan representationsrättighet till ditt Caruna+-konto. Båda användarna måste ha ett eget konto för Caruna+. 

Så här enkelt går det! 

  1. Lägg till användarnamnet för den önskade representanten i avsnittet "hantera representationsrättigheter" i Caruna+ 
  2. Representanten du lagt till kommer att få en begäran om godkännande via e-post 
  3. Lägg till användarnamnet för den önskade representanten i avsnittet "hantera representationsrättigheter" i Caruna+

Ge en annan användare rätt att representera dig

I Caruna+

Du kan sköta ditt ärende mest bekvämt vår elektroniska självbetjäningskanal. Logga in med Caruna+-användarnamn eller dina bankkoder.

I chatten

Chatt är det snabbaste sättet att få personlig service. Vår kundtjänst svarar via chatten vardagar kl. 9–15.

Hitt ditt avtal

Vi ingår tre olika avtal med våra kunder:

Avtal in elöverföring dvs nättjänstavtal 

När du bor i Carunas nätområde och vi distribuerar el till dig har du ett giltigt nättjänstavtal utöver elförsäljningsavtalet.  

Nättjänstavtalet skapas och sägs upp automatiskt om du gör ändringar i ditt avtal med elförsäljaren. Det finns därför inget behov av att ingå eller säga upp nättjänstavtalet separat, så kontakta din elförsäljare vid behov. 

Elanslutningsavtal 

En fastighet som är ansluten till elnätet har ett giltigt anslutningsavtal.  

Om fastigheten du köpt redan har en elanslutning, kom ihåg att som den nya ägaren anmäla byte av elanslutningens ägare i samband med fastighetsaffären. 

Ange ny ägare

Nättjänstavtal för produktion 

Om du producerar el själv, det vill säga du har en småproduktionsanläggning för el, måste du ingå ett avtal med den elförsäljare du valt för produktionens förbrukningsplats. Vi kommer automatiskt att meddelas om det nya avtalet och utifrån det kommer vi att ingå ett nättjänstavtal för produktion för småproduktionsobjektet.  

Läs mer om småproduktion

Granska dina avtal

Granska dina avtal

Granska dina avtal i Caruna+.

Bekanta dig med avtalsuppgifter

Läs mer om avtalsvillkoren.

Jag vill konkurrensutsätta mitt elavtal

Elöverföring är en noggrant övervakad och kontrollerad monopolverksamhet, och elen distribueras och faktureras alltid av ett lokalt eldistributionsföretag som Caruna. Därför kan du inte byta eldistributionsbolag, men du kan konkurrensutsätta säljaren av elenergi. Du kan jämföra priser och avtal till exempel i Energimyndighetens tjänst sahkonhinta.fi.

Jämför och byt elöverföringsprodukter

Om du har säkringar på högst 63 ampere, har du tillgång till allmän- natt- och säsongsöverföring som distributionsprodukter. Effektprodukter används på objekt med säkringar över 63 ampere. 

Du kan byta din nättjänstavtalsprodukt gratis en gång om året. Bekanta dig med de olika produktalternativen och jämför olika produktalternativ i Caruna+.

Jämför och byt elöverföringsprodukter

Jämför eldistributionsprodukter

Bekanta dig med distributionsprodukter Caruna+.

Läs mer

Läs mer om eldistributionsprodukter.

Energiuppföljning

Uppgifterna i ditt eget anslutningsavtal hittar du i Caruna+.