Elavbrott

Gör så här om du fått elavbrott

1

Kontrollera först säkringarna och elapparaterna

Ibland orsakas elavbrottet av ett fel på en elapparat i din bostad eller bostadsfastighet. Då har fastighetens ägare ansvaret för att reparera felet och för kostnaderna. Om ditt hushåll är helt eller delvis utan el ska du alltid först kontrollera huvud- och gruppsäkringar samt eventuella jordfelsbrytare. Byt vid behov ut en säkring som gått. Kontrollera också om din granne får el.

Om du bor i ett flervånings- eller radhus och det blir elavbrott kan du kontakta husets servicebolag eller disponenten, som har tillträde till fastighetens tekniska utrymmen för kontroll av huvudcentralen inklusive säkringar.

2

Kontrollera hur omfattande elavbrottet är på avbrottskartan

3

Strömavbrott anmäls snabbast via chatten på avbrottskartan

Om strömmen är av och felet visas inte på störningskartan och du har ännu inte fått ett meddelande om elavbrottet från oss, ta kontakt via chatten på kartan. Vi betjänar dig där snabbt.

Fler anvisningar

Gör så här under ett elavbrott

Ta trapporna och använd inte hissen

Stäng av de elapparater som du inte vill att slås på efter elavbrottet. Dessa kan vara exempelvis spis, ugn och bastuaggregat.  

Undvik att öppna kylskåps- och frysdörren. Om det är kallt ute kan du föra ut frysvarorna

Stäng dörrar och fönster för att hålla kvar värmen

Ta ett djupt andetag – vi korrigerar felen så fort som möjligt

Om elledningar har fallit på marken ska du hålla ett avstånd på minst 20 meter till dem. Passera på långt avstånd från träd och grenar som vidrör elledningar.

Meddela oss om träd på elledningar

Meddela oss om träd på elledningar via chatten

Du kan meddela oss om träd på elledningar via chatten dygnet runt.

Vad händer om elavbrottet är omfattande?

Det kan ta länge att avhjälpa ett omfattande elavbrott. Vi uppdaterar reparationsprognoserna på avbrottskartan.

Om du har åldringar eller småbarn i hushållet, rekommenderar vi att du väntar på att elen ska komma tillbaka hos släktingar eller bekanta.   

Öppna avbrottskartan
Beställ meddelanden om elavbrott

Ta i bruk avgiftsfria elavbrottsmeddelanden och du får förhandsbesked om planerade underhållsavbrott och snarast möjligt besked om elavbrott i mellanspänningsnätet. Om så önskas kan du få meddelanden till flera telefonnummer eller e-postadresser.

Du kan ta i bruk Caruna Elvakt, om du har ett gällande nättjänstavtal med Caruna samt hem, sommarstuga eller någon annan fastighet inom vårt nätområde. Du har genast tillgång till Caruna Elvakt efter att ha beställt tjänsten eller blivit användare i samband med flyttning.

Håll alltid dina kontaktuppgifter och andra inställningar uppdaterade i Caruna Elvakt så att våra meddelanden når fram till dig. Du uppdaterar eller avslutar prenumerationen på Caruna+.

Ifall du inte har Caruna Elvakt skickar vi meddelanden om planerade underhållsavbrott till din e-postadress. De traditionella meddelandena upphör när du har beställt den elektroniska meddelandetjänsten.

Öppna Elvakten
Identifiera ett nollfel - det kan medföra livsfara

I skadade elnät kan det förekomma ett s.k. nollfel som kan medföra livsfara. Därför skall man ta ett nollfel på allvar.

Läs mer
Ersättningar för elavbrott och skador

Standardersättning för elavbrott på över 12 timmar

Vi betalar automatiskt en ersättning för elavbrott som pågått mer än 12 timmar utan avbrott. Du kan göra en granskningsbegäran för standardersättningen om standardersättningen inte syns på de två följande fakturorna efter elavbrottets slut eller om din ersättning inte motsvarar din uppfattning om elavbrottets längd. 

Läs mer

Skadeersättningar för fel i leveranssätt eller elkvalitet​

Du kan söka skadeersättning för skadade apparater eller fördärvade livsmedel. Skadeersättning förutsätter att det i eldistributionen skett ett fel i antingen elkvalitet eller leveranssätt. 

Läs mer