Användning av reservkraft i elnätet

Genom att använda reservkraft kan du trygga strömförsörjningen vid störningar i eldistributionen

På t.ex. fastigheter eller lantgårdar kan ett aggregat eller en traktordriven generator installeras som reservkraft. Med en UPS-enhet kan man säkerställa helt avbrottsfri strömförsörjning från elavbrottets början tills reservaggregatet kommit i gång.

Då du kopplar in reservkraft ska du säkerställa att reservaggregatet har installerats enligt föreskrifterna. Ett felkopplat reservaggregat kan vara livsfarligt för dem som bor på fastigheten och för personal som reparerat elnätet och dessutom skada apparater som kopplats till nätet.

När du kopplar in eller tänker koppla in ett reservaggregat, ta då följande i beaktande:

  • Alla installationer av reservaggregat ska utföras av en behörig elmontör.
  • Alla apparater ska installeras efter elmätaren i fastighetens elnät.
  • Med tanke på säkerheten för vår reparationspersonal är det viktigt att kundens elnät som förses med reservkraft är skilt från nätbolagets distributionsnät. Därför ska reservkraftanläggningen förses med en brytare som förhindrar att den kan användas parallellt med distributionsnätet.
  • Frånskiljningen ska vara tillräcklig och därför rekommenderas en omkopplare med tre lägen som bryter matningen innan den andra matningen kopplas in. Obs! Att ställa huvudsäkringen i 0-läge räcker inte som frånskiljning. Mer information om kraven på frånskiljning får du från din elentreprenör. Din entreprenör hittar specifikationerna i standarden SFS 6000-5-551.6/7 och på ST-kortet ST 52.40.
  • Under tiden då reservkraftsystemet används är du själv ansvarig för spänningskvaliteten, och kvalitetssäkringen är något du ska uppmärksamma vid valet av aggregat.

Reservaggregatet ska underhållas regelbundet.

Reservkraft som används samtidigt med el från nätet

Reservaggregat som kan användas samtidigt med vanlig el från nätet ska godkännas av nätbolaget. 

Exempel på sådan reservkraft är inbyggd synkronisering, parallelldrift och dubbelinmatning. Dessa används bl.a. för att minska behovet av maximal ström från elnätet vid stor belastning, t.ex. då spannmålstorkar används.