Gör felanmälan till Caruna

Snabbast hjälp får du via chatten på avbrottskartan. Vi hjälper dig dygnet runt.

Kontrollera först avbrottskartan

Kontrollera alltid avbrottskartan innan du gör felanmälan. Kartan uppdateras varje två eller tre minuter. Om elavbrottet visas på kartan ska du endast rapportera felet ifall du har noggrannare information om orsaken till felet. Det kan t.ex. handla om ett nedfallet träd på elledningarna, en transformator som gnistrar, en stolpe som fallit ner, snölega på luftledningen eller ett lutande kopplingsskåp.

Ta kontakt 24/7 via chatten på avbrottskartan och påskynda reparationen av felet

Du anmäler fel snabbt genom kontakt via chatten på avbrottskartan. Då får vi din felanmälan med detsamma. Fel repareras snabbare när du anmäler oss om vad som kan ha orsakat felet (till exempel ett träd på elledningar).

Gör felanmälan

Vår avgiftsfria felanmälningstjänst dejourerar dygnet runt

Om strömmen är av och felet visas inte på störningskartan och du har ännu inte fått ett meddelande om elavbrottet från oss, får du snabbast hjälp via chatten på avbrottskartan dygnet runt.i.

Vid behov kan du även ringa oss på 0800 195 011 (24 h).

Ta kontakt