Identifiera ett nollfel - det kan medföra livsfara

I skadade elnät kan det förekomma ett s.k. nollfel som kan medföra livsfara. Därför skall man ta ett nollfel på allvar.

Då bryts nollan (neutralledaren) i elnätet. I värsta fall kan detta höja spänningen från 230 till 400 volt. Då spänningen höjs kan elektriska apparater i hemmet gå sönder och innebära risk för elektriska stötar.

Nollfelet kan även innebära risk för eldsvåda, om strömmen letar efter en utväg i byggnadens konstruktioner. 

Den vanligaste orsaken till nollfel i elnätet är ett nedfallet träd som har kapat linan till lågspänningsnätets hängspiralledningar, på fackspråk talar vi om PEN-ledaren, en metallkabel i vilken fasledarna hänger mellan stolparna.

Om nollfelet finns på nätsidan minskar en bra jordning den farliga beröringsspänningen. Om du vill kontrollera jordningen i din byggnad, ta då kontakt med din egen elentreprenör.

Så här identifierar du ett nollfel
  • Viss belysning är ovanligt stark eller svagare än normalt. Ljusstyrkan varierar, i synnerhet då elektriska apparater startas eller stängs av.
  • Elektriska apparater fungerar konstigt, lampor kan gå sönder
  • Det sprakar och smäller i elcentralen och kan lukta bränt
  • Se upp! Du kan få en elektrisk stöt från en apparat med metallhölje
Vad ska jag göra vid misstanke om nollfel?

Kontakta vår feljour via chatten på avbrottskartan. Chatten ger snabb och smidig service dygnet runt.

Stäng av elen med huvudströmbrytaren av säkerhetsskäl innan du tar kontakt

Var försiktig och använd torra läder- eller gummihandskar då du stänger av elen eftersom metallramen i elcentralen kan vara spänningsförande. Öppna elskåpet och rör huvudströmbrytaren med bara en hand av säkerhetsskäl. Håll den andra handen i t.ex. fickan.

Vid behov kan du även ringa oss på 0800 195 011 (24 h). Vid stormar kan numret till Carunas feljour överbelastas.

Ta kontakt