Information om elavbrott

Elens leveranssäkerhet dvs. mängden och längden av elavbrott är definierade i branschrekommendationerna som du kan bekanta dig närmare med på Finskt Energiindustri rf:s webbplats. Vi strävar efter att garantera en så störningsfri elleverans som möjligt men det är inte alltid möjligt.

Vad orsakar elavbrott?

Elavbrott orsakas främst av naturförhållanden som storm, åskväder och snö som samlas på träden. Även grävarbeten eller smådjur kan vara orsaken till elavbrott. Ibland måste elen stängas av för planerade underhålls- och reparationsarbeten på elnätet.

Det är inte alltid som elavbrottet orsakas av störningar i elleveransen utan orsaken kan också vara att det har gått en säkring eller uppstått fel i någon elapparat hos kunden.

Korta elavbrott, dvs. så kallade blinkningar

Blinkningar är korta elavbrott som orsakas av skyddet i medelspänningsnätet. Med skyddet försöker man undvika långvariga elavbrott. Då ett fel uppstår i elnätet försöker skyddssystemet att avbryta eldistributionen automatiskt och sedan slå på den igen efter en kort stund. Primärt försöker systemet att slå på elen inom en sekund men ifall felet består gör systemet ett nytt försök om några minuter. Under den tid vi letar efter felet kan det uppstå flera kort blinkningar.

Framförallt under våren och hösten orsakas blinkningar av stora flyttfåglar som flyger in i elnätet, åska eller grenar som flyger med vinden. Under vintern kan de orsakas av tunga snölaster. Med hjälp av det automatiska skyddssystemet strävar man efter att undvika längre elavbrott, eftersom de flesta störningar upphör under en omkoppling.

Hur förkortar vi längden på elavbrott

Automatiken i elnätet gör att man kan minska antalet fel som ger upphov till långa strömavbrott. Då det uppstår fel gör automatiken en så kallad återinkoppling, varvid strömmen avbryts för att sedan kopplas in på nytt. Det gör att avbrottet minimeras till att pågå från under en sekund upp till högst några minuter.

Vid längre strömavbrott minskas längden och omfattningen på avbrottet med hjälp av fjärrstyrda enheter som installerats i nätet. Med hjälp av fjärrstyrningen kan problemområdet begränsas och så många kunder som möjligt kan få tillbaka elektriciteten. Övriga kunder får elektriciteten tillbaka efter att en elektriker har åtgärdat felet.

Se hur vi återställer elen i avbrottssituationer (endast på finska)