Standardersättning för elavbrott på över 12 timmar

För ett elavbrott på över 12 timmar betalar vi standardersättning på din faktura. Du får ersättningen automatiskt och behöver inte göra någonting åt saken.

Ersättningen syns på nästa eller nästnästa faktura efter elavbrottet. Den automatiska standardersättningen syns alltså inte nödvändigtvis på den faktura som kommer närmast efter elavbrottet.

Standardersättningen bestäms av avbrottets längd över en sammanhängande period

Enligt avtalsvillkoren anses elavbrottet börja när vi har fått kännedom om det via vårt eget system eller en kundanmälan. Om det har varit flera elavbrott i rad anses de vara separata om det har gått mer än två timmar mellan dem.

Standardersättningen fr.o.m. 1.1.2024:

Avbrottets varaktighetErsättning i procent
12–24 timmar10
24–48 timmar25
48–72 timmar50
72–120 timmar100
120–288 timmar150
Minst 288 timmar200

Se Carunas standardersättningar till 31.12.2023 här.

För ett enskilt avbrott kan standardersättningen uppgå till högst 200 % av de uppskattade totala nättjänstavgifterna för avbrottsåret (grundavgifter + överföringsavgifter + elskatt + moms). 

Procenttalet för ersättningen baseras på elavbrottets längd (se tabellen ovan). I ersättning betalas högst 2 000 euro.

I standardersättning betalas totalt högst 200 % av den årliga nättjänstavgiften eller högst 2 000 euro under ett kalenderår.

Du kan se din uppskattade årsförbrukning på den senaste elräkningen. Du hittar elräkningarna i Caruna+ nättjänsten. I vår energiuppföljningstjänst ser du dina elöverföringsavgifter i euro.

Vår ersättningspraxis bygger på elmarknadslagen och på den baserade allmänna avtalsvillkor såsom nättjänst-, elleverans- eller anslutningsvillkor samt avtal med kunderna och branschrekommendationer.

Bekanta dig med avtalsvillkoren

Exempel på beräkning:

3.1.2022 var Maija utan ström under en sammanhängande period av 13 timmar. Enligt Carunas ersättningsprinciper är hon berättigad till en standardersättning på 10 % eftersom elavbrottet varade mer än 12 men mindre än 24 timmar.

På Maijas elräkning står det att hennes uppskattade årsförbrukning är 14000 kWh. Maija kollar Caruna+ och ser att hennes elöverföringsavgift (grundavgifter + överföringsavgifter + elskatt + moms) är 1 070 euro per år.

Standardersättningen är 10 % av 1070 euro, så det ersättningsbelopp Maija ser på sin elöverföringsfaktura är ca 107.